نمایشگاه تور (نما تور) Exhibition  Tour
  بانک اطلاعات نمایشگاه ، تور و سفر  Exhibition & Tour

 
تور .بلیط .نمایشگاه (نماتور چهارفصل در خدمت شما )
تقویم نمایشگاههای جهانی 2017
تور نمایشگاه گلفود دبی 2017
 

تور گوانجو پاییز ۲۰۱۶ تور نمایشگاه گوانگجو- بلیط گوانگجو ماهان ویژه نمایشگاه چین گوانگجو - ویزا نمایشگاه گواگجو چین پاییز 2016

10 شب / هوایی - هواپیمایی ماهان ایر
تهران » گوانگجو
11 روز و 10 شب
اتاق و صبحانه


تور نمایشگاه گوانگجو 2016 ( چین – کانتون )

تور یکصد و بیستمین  نمایشگاه کانتون - چین 2016

پاییز۱۳۹۵ - نمایشگاه کانتون گوانجو

---------------------------------------------------


برای اطلاع از محصولات فازهای نمایشگاه گوانگجو محصولات فاز یک - محصولات فاز دو-محصولات فاز سه نمایشگاه کانتون چین به آخر پکیج ها مراجعه نمایید
 


پرواز مستقیم گوانگجو با ایرباس مدرن هواپیمایی ماهان ایر

پکیج فاز یک (1) نمایشگاه گوانگجو
15 - 19 OCT
پکیج  تور فاز ۱ گوانجو پاییز ۹۵
گروه ۱ - ۱۰ شب گوانگجو
تاریخ رفت پرواز گوانجو ۱۵ مهر ( 6 OCT )
تاریخ برگشت پرواز گوانجو ۲۶ مهر ( 17 OCT )
هتل فاز یک نمایشگاه گوانگجو CAVAN *5

قیمت تور گوانگجو فاز1 هر نفر در اتاق دو تخته ۴/۸۵۰/۰۰۰ تومان
قیمت تور گوانگجو فاز یک هر نفر در اتاق یک تخته ۶/۱۵۰/۰۰۰ تومان
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
گروه ۲ - ۱۰ شب گوانگجو
تاریخ رفت پرواز گوانجو ۱۵ مهر ( 6 OCT )
تاریخ برگشت پرواز گوانجو ۲۶ مهر ( 17 OCT )
هتل فاز یک نمایشگاه گوانگجو IMPERIAL TRADERS *4 TOP

قیمت تور گوانگجو فاز1 هر نفر در اتاق دو تخته ۵/۱۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت تور گوانگجو فاز یک هر نفر در اتاق یک تخته ۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
گروه ۳ - ۱۰ شب ( ۳ شب شنزن + ۷ شب گوانگجو )
تاریخ رفت پرواز گوانجو ۱۵ مهر ( 6 OCT )
تاریخ برگشت پرواز گوانجو ۲۶ مهر ( 17 OCT )
هتل فاز یک نمایشگاه گوانگجو IMPERIAL TRADERS *4 TOP - CENTURY PAZA*4

قیمت تور گوانگجو فاز1 هر نفر در اتاق دو تخته ۵/۳۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت تور گوانگجو فاز یک هر نفر در اتاق یک تخته ۶/۷۰۰/۰۰۰ تومان
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
گروه ۴ - ۷ شب گوانگجو
تاریخ رفت پرواز گوانجو ۱۸ مهر ( 9 OCT )
تاریخ برگشت پرواز گوانجو ۲۶ مهر ( 17 OCT )
هتل فاز یک نمایشگاه گوانگجو CAVAN *5

قیمت تور گوانگجو فاز1 هر نفر در اتاق دو تخته ۴/۷۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت تور گوانگجو فاز یک هر نفر در اتاق یک تخته ۵/۷۵۰/۰۰۰ تومان
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
گروه ۵ - ۷ شب گوانگجو
تاریخ رفت پرواز گوانجو ۱۸ مهر ( 9 OCT )
تاریخ برگشت پرواز گوانجو ۲۶ مهر ( 17 OCT )
هتل فاز یک نمایشگاه گوانگجو IMPERIAL TRADERS *4 TOP

قیمت تور گوانگجو فاز1 هر نفر در اتاق دو تخته ۴/۹۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت تور گوانگجو فاز یک هر نفر در اتاق یک تخته ۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
گروه ۶ - ۷ شب گوانگجو
تاریخ رفت پرواز گوانجو ۲۰ مهر ( 11 OCT )
تاریخ برگشت پرواز گوانجو ۲۸ مهر ( 19 OCT )
هتل فاز یک نمایشگاه گوانگجو IMPERIAL TRADERS *4 TOP

قیمت تور گوانگجو فاز1 هر نفر در اتاق دو تخته ۵/۸۵۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت تور گوانگجو فاز یک هر نفر در اتاق یک تخته ۶/۸۵۰/۰۰۰ تومان
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
گروه ۷ - ۷ شب ( ۲شب شنزن + ۵ شب گوانگجو )
تاریخ رفت پرواز گوانجو ۲۰ مهر ( 11 OCT )
تاریخ برگشت پرواز گوانجو ۲۸ مهر ( 19 OCT )
هتل فاز یک نمایشگاه گوانگجو CENTURY PALZA *4 - IMPERIAL TRADERS *4TOP

قیمت تور گوانگجو فاز1 هر نفر در اتاق دو تخته ۶/۲۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت تور گوانگجو فاز یک هر نفر در اتاق یک تخته ۷/۲۵۰/۰۰۰ تومان
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
گروه ۸ - ۷ شب  گوانگجو
تاریخ رفت پرواز گوانجو ۲۰ مهر ( 11 OCT )
تاریخ برگشت پرواز گوانجو ۲۸ مهر ( 19 OCT )
هتل فاز یک نمایشگاه گوانگجو VAPERS (APT) *5 TOP

قیمت تور گوانگجو فاز1 هر نفر در اتاق دو تخته ۶/۴۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت تور گوانگجو فاز یک هر نفر در اتاق یک تخته ۷/۸۵۰/۰۰۰ تومان
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
گروه ۹ - ۷ شب ( ۲شب شنزن + ۵ شب گوانگجو )
تاریخ رفت پرواز گوانجو ۲۰ مهر ( 11 OCT )
تاریخ برگشت پرواز گوانجو ۲۸ مهر ( 19 OCT )
هتل فاز یک نمایشگاه گوانگجو CROWNE PLAZA*5 - VAPERS (APT) *5TOP

قیمت تور گوانگجو فاز1 هر نفر در اتاق دو تخته ۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت تور گوانگجو فاز یک هر نفر در اتاق یک تخته ۸/۶۵۰/۰۰۰ تومان
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
گروه ۱۰ - ۷ شب گوانگجو
تاریخ رفت پرواز گوانجو ۲۱ مهر ( 12 OCT )
تاریخ برگشت پرواز گوانجو ۲۹ مهر ( 20 OCT )
هتل فاز یک نمایشگاه گوانگجو  IMPERIAL TRADERS *4TOP

قیمت تور گوانگجو فاز1 هر نفر در اتاق دو تخته ۵/۸۵۰/۰۰۰ تومان
قیمت تور گوانگجو فاز یک هر نفر در اتاق یک تخته ۶/۸۹۰/۰۰۰ تومان
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
گروه ۱۱ - ۷ شب گوانگجو
تاریخ رفت پرواز گوانجو ۲۱ مهر ( 12 OCT )
تاریخ برگشت پرواز گوانجو ۲۹ مهر ( 20 OCT )
هتل فاز یک نمایشگاه گوانگجو CAVAN *5

قیمت تور گوانگجو فاز1 هر نفر در اتاق دو تخته ۵/۸۵۰/۰۰۰ تومان
قیمت تور گوانگجو فاز یک هر نفر در اتاق یک تخته ۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
گروه ۱۲ - ۷ شب گوانگجو
تاریخ رفت پرواز گوانجو ۲۱ مهر ( 12 OCT )
تاریخ برگشت پرواز گوانجو ۲۹ مهر ( 20 OCT )
هتل فاز یک نمایشگاه گوانگجو VAPERS (ATP ) *5 TOP

قیمت تور گوانگجو فاز1 هر نفر در اتاق دو تخته ۶/۴۵۰/۰۰۰ تومان
قیمت تور گوانگجو فاز یک هر نفر در اتاق یک تخته ۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
گروه ۱۴ - ۷ شب گوانگجو
تاریخ رفت پرواز گوانجو ۲۲ مهر ( 13 OCT )
تاریخ برگشت پرواز گوانجو ۳۰ مهر ( 21 OCT )
هتل فاز یک نمایشگاه گوانگجو CAVAN *5

قیمت تور گوانگجو فاز1 هر نفر در اتاق دو تخته ۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت تور گوانگجو فاز یک هر نفر در اتاق یک تخته ۷/۰۵۰/۰۰۰ تومان
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
گروه ۱۵ - ۷ شب گوانگجو
تاریخ رفت پرواز گوانجو ۲۲ مهر ( 13 OCT )
تاریخ برگشت پرواز گوانجو ۳۰ مهر ( 21 OCT )
هتل فاز یک نمایشگاه گوانگجو VAPERS (ATP) *5

قیمت تور گوانگجو فاز1 هر نفر در اتاق دو تخته ۶/۵۵۰/۰۰۰ تومان
قیمت تور گوانگجو فاز یک هر نفر در اتاق یک تخته ۸/۱۰۰/۰۰۰ تومان


پکیج فاز یک و دو (2+1 ) نمایشگاه گوانگجو


پکیج تور فاز ۱و ۲ ترکیبی گوانجو پاییز ۹۵
 گروه ۱۶ ترکیبی فاز یک و دو - ۱۱ شب گوانگجو
تاریخ رفت پرواز گوانجو ۲۵ مهر  ( 16 OCT )
تاریخ برگشت پرواز گوانجو ۷ آبان ( 28 OCT )
هتل فاز یک و دو نمایشگاه گوانگجو IMPERIAL TRADERS *4 TOP

قیمت تور گوانگجو فاز1 هر نفر در اتاق دو تخته ۶/۴۵۰/۰۰۰ تومان
قیمت تور گوانگجو فاز یک هر نفر در اتاق یک تخته ۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 گروه ۱۷ ترکیبی فاز یک و دو - ۱۱ شب ( ۳ شب گوانگجو+۲ شب شنزن+۶ شب گوانگجو)
تاریخ رفت پرواز گوانجو ۲۵ مهر  ( 16 OCT )
تاریخ برگشت پرواز گوانجو ۷ آبان ( 28 OCT )
هتل فاز یک و دو نمایشگاه گوانگجو IMPERIAL TRADERS *4 TOP + YIJIA INTERNATIONAL *4

قیمت تور گوانگجو فاز1 هر نفر در اتاق دو تخته ۶/۷۵۰/۰۰۰ تومان
قیمت تور گوانگجو فاز یک هر نفر در اتاق یک تخته ۸/۳۵۰/۰۰۰ تومان
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 گروه ۱۸ ترکیبی فاز یک و دو - ۱۱ شب  گوانگجو
تاریخ رفت پرواز گوانجو ۲۵ مهر  ( 16 OCT )
تاریخ برگشت پرواز گوانجو ۷ آبان ( 28 OCT )
هتل فاز یک و دو نمایشگاه گوانگجو CAVAN *5

قیمت تور گوانگجو فاز1 هر نفر در اتاق دو تخته ۶/۳۵۰/۰۰۰ تومان
قیمت تور گوانگجو فاز یک هر نفر در اتاق یک تخته ۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 گروه ۱۹ ترکیبی فاز یک و دو - ۱۱ شب ( ۳ شب گوانگجو+۲ شب شنزن+۶ شب گوانگجو)
تاریخ رفت پرواز گوانجو ۲۵ مهر  ( 16 OCT )
تاریخ برگشت پرواز گوانجو ۷ آبان ( 28 OCT )
هتل فاز یک و دو نمایشگاه گوانگجو CAVAN *5 + CROWNE PLAZA *5

قیمت تور گوانگجو فاز1 هر نفر در اتاق دو تخته ۷/۲۵۰/۰۰۰ تومان
قیمت تور گوانگجو فاز یک هر نفر در اتاق یک تخته ۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 گروه ۲۰ ترکیبی فاز یک و دو - ۱۱ شب  گوانگجو
تاریخ رفت پرواز گوانجو ۲۵ مهر  ( 16 OCT )
تاریخ برگشت پرواز گوانجو ۷ آبان ( 28 OCT )
هتل فاز یک و دو نمایشگاه گوانگجو VAPERS (APT ) *5

قیمت تور گوانگجو فاز1 هر نفر در اتاق دو تخته ۷/۲۵۰/۰۰۰ تومان
قیمت تور گوانگجو فاز یک هر نفر در اتاق یک تخته ۹/۷۵۰/۰۰۰ تومان
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


پکیج فاز دو (فاز ۲) نمایشگاه گوانگجو
23-27 OCT

 پکیج تور فاز۲  گوانجو پاییز ۹۵
گروه ۲۱  فاز دو - ۷ شب  گوانگجو
تاریخ رفت پرواز گوانجو ۲۷ مهر  ( 18 OCT )
تاریخ برگشت پرواز گوانجو ۵ آبان ( 26 OCT )
هتل فاز دو نمایشگاه گوانگجو IMPERIAL TRADERS *4 TOP

قیمت تور گوانگجو فاز1 هر نفر در اتاق دو تخته ۵/۴۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت تور گوانگجو فاز یک هر نفر در اتاق یک تخته ۶/۶۰۰/۰۰۰ تومان
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
گروه ۲۲  فاز دو - ۷ شب  گوانگجو
تاریخ رفت پرواز گوانجو ۲۷ مهر  ( 18 OCT )
تاریخ برگشت پرواز گوانجو ۵ آبان ( 26 OCT )
هتل فاز دو نمایشگاه گوانگجو IMPERIAL TRADERS *4 TOP +CENTURY PLAZA *4

قیمت تور گوانگجو فاز1 هر نفر در اتاق دو تخته ۵/۶۵۰/۰۰۰ تومان
قیمت تور گوانگجو فاز یک هر نفر در اتاق یک تخته ۶/۸۰۰/۰۰۰ تومان
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
گروه ۲۳  فاز دو - ۷ شب  گوانگجو
تاریخ رفت پرواز گوانجو ۲۷ مهر  ( 18 OCT )
تاریخ برگشت پرواز گوانجو ۵ آبان ( 26 OCT )
هتل فاز دو نمایشگاه گوانگجو CAVAN *5

قیمت تور گوانگجو فاز1 هر نفر در اتاق دو تخته ۵/۴۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت تور گوانگجو فاز یک هر نفر در اتاق یک تخته ۶/۶۰۰/۰۰۰ تومان
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
گروه ۲۴  فاز دو - ۷ شب  گوانگجو
تاریخ رفت پرواز گوانجو ۲۸ مهر  ( 19 OCT )
تاریخ برگشت پرواز گوانجو ۶ آبان ( 27 OCT )
هتل فاز دو نمایشگاه گوانگجو CAVAN *5

قیمت تور گوانگجو فاز1 هر نفر در اتاق دو تخته ۵/۵۵۰/۰۰۰ تومان
قیمت تور گوانگجو فاز یک هر نفر در اتاق یک تخته ۶/۷۰۰/۰۰۰ تومان
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
گروه ۲۵  فاز دو - ۷ شب  گوانگجو
تاریخ رفت پرواز گوانجو ۲۸ مهر  ( 19 OCT )
تاریخ برگشت پرواز گوانجو ۶ آبان ( 27 OCT )
هتل فاز دو نمایشگاه گوانگجو VAPERS (APT) *5

قیمت تور گوانگجو فاز1 هر نفر در اتاق دو تخته ۶/۰۵۰/۰۰۰ تومان
قیمت تور گوانگجو فاز یک هر نفر در اتاق یک تخته ۷/۷۰۰/۰۰۰ تومان
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
گروه ۲۶  فاز دو - ۷ شب  گوانگجو
تاریخ رفت پرواز گوانجو ۲۹ مهر  ( 20 OCT )
تاریخ برگشت پرواز گوانجو ۷ آبان ( 28 OCT )
هتل فاز دو نمایشگاه گوانگجو IMPERIAL TRADERS *4 TOP

قیمت تور گوانگجو فاز1 هر نفر در اتاق دو تخته ۵/۵۵۰/۰۰۰ تومان
قیمت تور گوانگجو فاز یک هر نفر در اتاق یک تخته ۶/۷۰۰/۰۰۰ تومان
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
گروه ۲۷  فاز دو - ۷ شب  گوانگجو
تاریخ رفت پرواز گوانجو ۲۹ مهر  ( 20 OCT )
تاریخ برگشت پرواز گوانجو ۷ آبان ( 28 OCT )
هتل فاز دو نمایشگاه گوانگجو CAVAN *5

قیمت تور گوانگجو فاز1 هر نفر در اتاق دو تخته ۵/۵۵۰/۰۰۰ تومان
قیمت تور گوانگجو فاز یک هر نفر در اتاق یک تخته ۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
گروه ۲۸  فاز دو - ۷ شب  گوانگجو
تاریخ رفت پرواز گوانجو ۲۹ مهر  ( 20 OCT )
تاریخ برگشت پرواز گوانجو ۷ آبان ( 28 OCT )
هتل فاز دو نمایشگاه گوانگجو VAPERS (APT) *5 TOP

قیمت تور گوانگجو فاز1 هر نفر در اتاق دو تخته ۶/۰۵۰/۰۰۰ تومان
قیمت تور گوانگجو فاز یک هر نفر در اتاق یک تخته ۷/۷۰۰/۰۰۰ تومان
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


پکیج فاز دو و سه (2+3 ) نمایشگاه گوانگجو

پکیج تور فاز ۲و ۳ ترکیبی گوانجو پاییز ۹۵
 گروه ۲۹ ترکیبی فاز دو و سه - ۹ شب گوانگجو
تاریخ رفت پرواز گوانجو ۲ آبان  ( 23 OCT )
تاریخ برگشت پرواز گوانجو ۱۲ آبان ( 02 NOV )
هتل فاز دو و سه نمایشگاه گوانگجو CAVAN *5

قیمت تور گوانگجو فاز1 هر نفر در اتاق دو تخته ۵/۶۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت تور گوانگجو فاز یک هر نفر در اتاق یک تخته ۶/۷۵۰/۰۰۰ تومان
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
گروه ۳۰ ترکیبی فاز دو و سه - ۹ شب گوانگجو
تاریخ رفت پرواز گوانجو ۲ آبان  ( 23 OCT )
تاریخ برگشت پرواز گوانجو ۱۲ آبان ( 02 NOV )
هتل فاز دو و سه نمایشگاه گوانگجو IMPERIAL TRADERS *4 TOP

قیمت تور گوانگجو فاز1 هر نفر در اتاق دو تخته ۵/۷۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت تور گوانگجو فاز یک هر نفر در اتاق یک تخته ۶/۸۵۰/۰۰۰ تومان
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
گروه ۳۱ ترکیبی فاز دو و سه - ۹ شب (۴ شب گوانگجو+۲ شب شنزن+۳ شب گوانگجو)
تاریخ رفت پرواز گوانجو ۲ آبان  ( 23 OCT )
تاریخ برگشت پرواز گوانجو ۱۲ آبان ( 02 NOV )
هتل فاز دو و سه نمایشگاه گوانگجو IMPERIAL TRADERS *4 TOP + CENTURY PLAZA *4

قیمت تور گوانگجو فاز1 هر نفر در اتاق دو تخته ۶/۱۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت تور گوانگجو فاز یک هر نفر در اتاق یک تخته ۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

گروه ۳۲ ترکیبی فاز دو و سه - ۹ شب (۴ شب گوانگجو+۲ شب شنزن+۳ شب گوانگجو)
تاریخ رفت پرواز گوانجو ۲ آبان  ( 23 OCT )
تاریخ برگشت پرواز گوانجو ۱۲ آبان ( 02 NOV )
هتل فاز دو و سه نمایشگاه گوانگجو CAVAN*5 + CROWNE PLAZA *5

قیمت تور گوانگجو فاز1 هر نفر در اتاق دو تخته ۶/۴۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت تور گوانگجو فاز یک هر نفر در اتاق یک تخته ۷/۹۵۰/۰۰۰ تومان
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
گروه ۳۳ ترکیبی فاز دو و سه - ۹ شب گوانگجو
تاریخ رفت پرواز گوانجو ۴ آبان  ( 25 OCT )
تاریخ برگشت پرواز گوانجو ۱۴ آبان ( 04 NOV )
هتل فاز دو و سه نمایشگاه گوانگجو CAVAN*5

قیمت تور گوانگجو فاز1 هر نفر در اتاق دو تخته ۵/۴۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت تور گوانگجو فاز یک هر نفر در اتاق یک تخته ۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

گروه ۳۴ ترکیبی فاز دو و سه - ۹ شب گوانگجو
تاریخ رفت پرواز گوانجو ۴ آبان  ( 25 OCT )
تاریخ برگشت پرواز گوانجو ۱۴ آبان ( 04 NOV )
هتل فاز دو و سه نمایشگاه گوانگجو IMPERIAL TRADERS *4 TOP

قیمت تور گوانگجو فاز1 هر نفر در اتاق دو تخته ۵/۷۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت تور گوانگجو فاز یک هر نفر در اتاق یک تخته ۷/۱۰۰/۰۰۰ تومان
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 
گروه ۳۵ ترکیبی فاز دو و سه - ۹ شب (۲شب گوانگجو+۲ شب شنزن+۵شب گوانگجو)
تاریخ رفت پرواز گوانجو ۴ آبان  ( 25 OCT )
تاریخ برگشت پرواز گوانجو ۱۴ آبان ( 04 NOV )
هتل فاز دو و سه نمایشگاه گوانگجو IMPERIAL TRADERS *4 TOP + YIJIA INTERNATIONAL *4

قیمت تور گوانگجو فاز1 هر نفر در اتاق دو تخته ۶/۱۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت تور گوانگجو فاز یک هر نفر در اتاق یک تخته ۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 
گروه ۳۶ ترکیبی فاز دو و سه - ۹ شب گوانگجو
تاریخ رفت پرواز گوانجو ۴ آبان  ( 25 OCT )
تاریخ برگشت پرواز گوانجو ۱۴ آبان ( 04 NOV )
هتل فاز دو و سه نمایشگاه گوانگجو VAPERS (APT)*5 TOP

قیمت تور گوانگجو فاز1 هر نفر در اتاق دو تخته ۶/۲۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت تور گوانگجو فاز یک هر نفر در اتاق یک تخته ۸/۱۰۰/۰۰۰ تومان
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 


پکیج فاز سه (3 ) نمایشگاه گوانگجو
OCT 31 - NOV 04
پکیج تور فاز ۳ گوانجو پاییز ۹۵
 گروه ۳۷ فاز سه - ۱۱ شب گوانگجو
تاریخ رفت پرواز گوانجو ۵ آبان  ( 26 OCT )
تاریخ برگشت پرواز گوانجو ۱۷ آبان ( 07 NOV )
هتل فاز سه نمایشگاه گوانگجو CAVAN *5

قیمت تور گوانگجو فاز3 هر نفر در اتاق دو تخته ۴/۹۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت تور گوانگجو فاز سه هر نفر در اتاق یک تخته ۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
گروه ۳۸ فاز سه - ۱۱ شب گوانگجو
تاریخ رفت پرواز گوانجو ۵ آبان  ( 26 OCT )
تاریخ برگشت پرواز گوانجو ۱۷ آبان ( 07 NOV )
هتل فاز سه نمایشگاه گوانگجو IMPERIAL TRADERS *4TOP

قیمت تور گوانگجو فاز3 هر نفر در اتاق دو تخته ۵/۱۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت تور گوانگجو فاز سه هر نفر در اتاق یک تخته ۶/۴۰۰/۰۰۰ تومان
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

گروه ۳۹ فاز سه - ۱۱ شب (۲شب شنزن+۹شب گوانگجو)
تاریخ رفت پرواز گوانجو ۵ آبان  ( 26 OCT )
تاریخ برگشت پرواز گوانجو ۱۷ آبان ( 07 NOV )
هتل فاز سه نمایشگاه گوانگجو IMPERIAL TRADERS *4TOP+YIJIA INTERNATIONAL *4

قیمت تور گوانگجو فاز3 هر نفر در اتاق دو تخته ۵/۶۵۰/۰۰۰ تومان
قیمت تور گوانگجو فاز سه هر نفر در اتاق یک تخته ۷/۱۰۰/۰۰۰ تومان
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
گروه ۴۰ فاز سه - ۱۱ شب گوانگجو
تاریخ رفت پرواز گوانجو ۵ آبان  ( 26 OCT )
تاریخ برگشت پرواز گوانجو ۱۷ آبان ( 07 NOV )
هتل فاز سه نمایشگاه گوانگجو VAPERS (APT)*5 TOP

قیمت تور گوانگجو فاز3 هر نفر در اتاق دو تخته ۵/۹۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت تور گوانگجو فاز سه هر نفر در اتاق یک تخته ۸/۱۰۰/۰۰۰ تومان
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
گروه ۴۱ فاز سه - ۷ شب گوانگجو
تاریخ رفت پرواز گوانجو ۶ آبان  ( 27 OCT )
تاریخ برگشت پرواز گوانجو ۱۴ آبان ( 04 NOV )
هتل فاز سه نمایشگاه گوانگجو IMPERIAL TRADERS *4TOP

قیمت تور گوانگجو فاز3 هر نفر در اتاق دو تخته ۴/۷۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت تور گوانگجو فاز سه هر نفر در اتاق یک تخته ۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
گروه ۴۲ فاز سه - ۷ شب گوانگجو
تاریخ رفت پرواز گوانجو ۶ آبان  ( 27 OCT )
تاریخ برگشت پرواز گوانجو ۱۴ آبان ( 04 NOV )
هتل فاز سه نمایشگاه گوانگجو IMPERIAL TRADERS *4TOP+YIJIA INTERNATIONAL *4

قیمت تور گوانگجو فاز3 هر نفر در اتاق دو تخته ۵/۱۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت تور گوانگجو فاز سه هر نفر در اتاق یک تخته ۶/۱۰۰/۰۰۰ تومان
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
گروه ۴۳ فاز سه - ۷ شب گوانگجو
تاریخ رفت پرواز گوانجو ۶ آبان  ( 27 OCT )
تاریخ برگشت پرواز گوانجو ۱۴ آبان ( 04 NOV )
هتل فاز سه نمایشگاه گوانگجو VAPERS (APT) *5TOP

قیمت تور گوانگجو فاز3 هر نفر در اتاق دو تخته ۵/۳۵۰/۰۰۰ تومان
قیمت تور گوانگجو فاز سه هر نفر در اتاق یک تخته ۶/۸۰۰/۰۰۰ تومان
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
گروه ۴۴ فاز سه - ۷ شب گوانگجو
تاریخ رفت پرواز گوانجو ۹ آبان  ( 30 OCT )
تاریخ برگشت پرواز گوانجو ۱۷ آبان ( 07 NOV )
هتل فاز سه نمایشگاه گوانگجو CAVAN *5

قیمت تور گوانگجو فاز3 هر نفر در اتاق دو تخته ۴/۷۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت تور گوانگجو فاز سه هر نفر در اتاق یک تخته ۵/۴۰۰/۰۰۰ تومان
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
گروه ۴۵ فاز سه - ۷ شب گوانگجو
تاریخ رفت پرواز گوانجو ۹ آبان  ( 30 OCT )
تاریخ برگشت پرواز گوانجو ۱۷ آبان ( 07 NOV )
هتل فاز سه نمایشگاه گوانگجو IMPERIAL TRADERS *4TOP

قیمت تور گوانگجو فاز3 هر نفر در اتاق دو تخته ۴/۹۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت تور گوانگجو فاز سه هر نفر در اتاق یک تخته ۵/۷۰۰/۰۰۰ تومان
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
گروه ۴۶ فاز سه - ۷ شب گوانگجو
تاریخ رفت پرواز گوانجو ۹ آبان  ( 30 OCT )
تاریخ برگشت پرواز گوانجو ۱۷ آبان ( 07 NOV )
هتل فاز سه نمایشگاه گوانگجو VAPERS (APT)*5 TOP

قیمت تور گوانگجو فاز3 هر نفر در اتاق دو تخته ۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت تور گوانگجو فاز سه هر نفر در اتاق یک تخته ۶/۳۰۰/۰۰۰ تومان
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
گروه ۴۷ فاز سه - ۷ شب گوانگجو
تاریخ رفت پرواز گوانجو ۹ آبان  ( 30 OCT )
تاریخ برگشت پرواز گوانجو ۱۷ آبان ( 07 NOV )
هتل فاز سه نمایشگاه گوانگجو IMPERIAL TRADERS *4TOP+YIJIA INTERNATIONAL *4

قیمت تور گوانگجو فاز3 هر نفر در اتاق دو تخته ۵/۱۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت تور گوانگجو فاز سه هر نفر در اتاق یک تخته ۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 
توضیحات و راهنمای تور نمایشگاه گوانجو پاییز ۹۵ :

کلاس پروازی پریمیوم کلاس ماهان با افزایش نرخ ۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان به پکیج ها  در تاریخ های ذکر شده موجود است :
۱۱ به ۱۹ اکتبر - ۱۲ به ۲۰ اکتبر - ۱۶ به ۲۸ اکتبر - ۱۸ به ۲۶ اکتبر - ۱۹ به ۲۷ اکتبر - ۲۰ به ۲۸ اکتبر - ۲۳ اکتبر به ۲ نوامبر - ۲۵ اکتبر به ۴ نوامبر - ۲۶ اکتبر به ۷ نوامبر -

کلاس پروازی بیزینس کلاس ماهان با افزایش نرخ ۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان به پکیج ها  در تاریخ های ذکر شده موجود است :
۱۱ به ۱۹ اکتبر - ۱۲ به ۲۰ اکتبر - ۱۳ به ۲۱ اکتبر - ۱۶ به ۲۸ اکتبر - ۱۸ به ۲۶ اکتبر - ۱۹ به ۲۷ اکتبر

خدمات تور نمایشگاه گوانگجو ۲۰۱۶ : پرواز مستقیم هواپیمایی ماهان به گوانجو+ویزا انفرادی چین+اقامت در هتل ۴و۵وستاره با صبحانه+ ترانسفر فرودگاهی و بین شهری و نمایشگاهی+ راهنمای فارسی زبان+نقشه مترو + گشت با ناهار در پکیج های ترکیبی شنزن + بازدید از Window of the World

مدارک لازم جهت ویزا چین نمایشگاه گوانگجو کانتون فیر : اصل پاسپورت با حداقل ۷ماه اعتبار از زمان سفر + ۲ قطعه عکس رنگی

ثبت نام و رزرو تور نمایشگاه گوانگجو :
۱- پرداخت ۵۰ ٪ مبلغ هزینه تور در زمان ثبت نام
۲- در صورت درخواست ویزا فوری ۱۰ روز قبل از تاریخ پروازها ، مبلغ ۳۰دلار اضافه میگردد .

جهت کسب اطلاعات تور نمایشگاهی گوانگجو پاییز ۲۰۱۶ با شرکت سایت بانک اطلاعات نمایشگاه و تور « نما تور » مجری برگزاری تورنمایشگاه گوانجو
تماس حاصل نمایید


تلفن:  80 58 63 22 -021  ,   80 58 63 22 - 021  
 

فکس (نمابر ):  22561091 - 021


 
تلفن همراه :  09363686068


آخرین اخبار نمایشگاه ها و برنامه های توریستی در کانال تلگرام و اینستاگرام سایت بانک اطلاعات نمایشگاه و تور « نما تور »

ahangeparvaz@

 
ایمیل (پست الکترونیک):  info@ahangeparvaz.com&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&


پکیج های سال های گذشته نمایشگاه چین - گوانگجو


پکیج ۲ فاز ۱ گوانجو پاییز ۹۴

7 شب گوانگجو 
تاریخ رفت گوانگجو 19 مهر ۹۴ (11OCT 2015)
تاریخ برگشت 27 مهر ۹۴ (19OCT 2015)
 
هتل های فاز یک نمایشگاه گوانگجو
  *STAR4


قیمت تور گوانگجو فاز1 هر نفر در اتاق دو تخته 5/840/000 تومان

قیمت تور گوانگجو فاز یک هر نفر در اتاق یک تخته 6/840/000 تومان

قیمت بلیط تک پرواز ماهان 3/800/000 تومان


پکیج 3 فاز ۱ گوانجو پاییز ۹۴

5 شب گوانگجو +2 شب شینزن
 21مهر ماه 1394(13OCT2015)


تاریخ برگشت
29 مهرماه 1394
21OCT2015)  
 
هتل های فاز یک نمایشگاه گوانگجو
 4*STAR

Cavan Hotel  *5

قیمت تور گوانگجو فاز1 هر نفر در اتاق دو تخته 6/340/000 تومان

قیمت تور گوانگجو فاز یک هر نفر در اتاق یک تخته 7/440/000تومان

قیمت بلیط تک پرواز  ماهان ایر  4/800/000 تومانپکیج4 فاز ۱ گوانجو پاییز ۹۴

7 شب گوانگجو 
تاریخ رفت گوانگجو 21 مهر ۹۴ (13OCT 2015)
تاریخ برگشت 29 مهر ۹۴ (21OCT 2015)
 
هتل های فاز یک نمایشگاه گوانگجو
  *CAVAN5


قیمت تور گوانگجو فاز1 هر نفر در اتاق دو تخته 6/640/000 تومان

قیمت تور گوانگجو فاز یک هر نفر در اتاق یک تخته 7/640/000تومان

قیمت بلیط تک پرواز ماهان 3/800/000 تومان
پکیج 5 فاز ۱ گوانجو پاییز ۹۴

5 شب گوانگجو +2 شب شنزن 
تاریخ رفت گوانگجو23 مهر ۹۴ (15OCT 2015)
تاریخ برگشت 1آبان  ۹۴ (23OCT 2015)
 
هتل های فاز یک نمایشگاه گوانگجو
  *STAR4
*CENTURY PLAZA 4

قیمت تور گوانگجو فاز1 هر نفر در اتاق دو تخته 6/340/000 تومان

قیمت تور گوانگجو فاز یک هر نفر در اتاق یک تخته 7/440/000 تومان

قیمت بلیط  تک پرواز ماهان 4/800/000 تومان
پکیج 6 فاز ۱ گوانجو پاییز ۹۴

5 شب گوانگجو +2 شب شینزن 
تاریخ رفت گوانگجو 23 مهر ۹۴ (15OCT 2015)
تاریخ برگشت 1 آبان ۹۴ (23OCT 2015)
 
هتل های فاز یک نمایشگاه گوانگجو
  5*CAVAN
CROWN PLAZA *5

قیمت تور گوانگجو فاز1 هر نفر در اتاق دو تخته 6/740/000 تومان

قیمت تور گوانگجو فاز یک هر نفر در اتاق یک تخته 7/840/000 تومان

قیمت بلیط تک پرواز ماهان 4/800/000 تومان

خدمات تور نمایشگاه گوانگجو 2015 پاییزه - فاز یک : پرواز مستقیم هواپیمایی ماهان به گوانگجو-ویزا انفرادی چین-اقامت در هتل 5 ستاره با صبحانه - ترانسفر فرودگاهی و بین شهری - ترانسفر نمایشگاهی گوانجو- راهنمای فارسی زبان - نقشه مترو - استقبال فرودگاهی - گشت با ناهار در شنزن - گشت بازدید شهری
-------------------------------------------------------------
پرواز مستقیم گوانگجو با ایرباس مدرن هواپیمایی ماهان ایر

-------------------------------------------------------------
پکیج فاز دو(2) نمایشگاه گوانگجو
پکیج ۱ فاز ۲ گوانجو پاییز ۹۴
۵ شب گوانگجو + ۲ شب شنزن
تاریخ رفت گوانگجو 28 مهر 94
( 20OCT 2015

تاریخ برگشت 6 آبان ۹۴
28OCT2015

 
هتل های فاز دو(2)  نمایشگاه گوانگجو
  CENTURY PLAZA* 5
STAR* 4

قیمت تور گوانگجو فاز2 هر نفر در اتاق دو تخته 5/440/000 تومان

قیمت تور گوانگجو فاز دو هر نفر در اتاق یک تخته 6/440/000 تومان

قیمت بلیط تک پرواز ماهان ایر 3/600/000 تومان


پکیج ۲ فاز 2 گوانجو پاییز ۹۴

7 شب گوانگجو 
تاریخ رفت گوانگجو 30 مهر ۹۴ (22OCT 2015)
تاریخ برگشت 8 آبان ۹۴ (30OCT 2015)
 
هتل های فاز یک نمایشگاه گوانگجو
  CAVAN*5


قیمت تور گوانگجو فاز1 هر نفر در اتاق دو تخته 5/340/000 تومان

قیمت تور گوانگجو فاز یک هر نفر در اتاق یک تخته 6/440/000 تومان

قیمت بلیط تک پرواز ماهان 3/600/000 تومان
خدمات تور نمایشگاه گوانگجو 2015 - فاز دو : پرواز مستقیم هواپیمایی ماهان به گوانگجو-ویزا انفرادی چین-اقامت در هتل 5 ستاره با صبحانه - ترانسفر فرودگاهی و بین شهری - ترانسفر نمایشگاهی گوانجو- راهنمای فارسی زبان - نقشه مترو - استقبال فرودگاهی - گشت با ناهار در شنزن - گشت بازدید شهری

-------------------------------------------------------------
پرواز مستقیم گوانگجو با ایرباس مدرن هواپیمایی ماهان ایر
-------------------------------------------------------------
پکیج فاز یک و دو (فاز 1و 2 ) نمایشگاه گوانگجو

پکیج ۱- فازهای یک و دو (فازهای۱و ۲ ) گوانجو پاییز۹۴

4 شب گوانگجو + ۲ شب شنزن + 4 شب گوانگجو

تاریخ رفت گوانگجو 23مهر ۹۴
15OCT 2015

تاریخ برگشت گوانجو 4آبان 94

 
هتل های فاز یک و دو نمایشگاه گوانگجو
4*STAR
CENTRY PLAZA* 4
STAR*4

قیمت تور گوانگجو فاز 1و2 هر نفر در اتاق دو تخته6/740/000 تومان

قیمت تور گوانگجو فاز یک و دو هر نفر در اتاق یک تخته7/940/000 تومان

قیمت بلیط تک پرواز ماهان ایر 4/200/000 تومانپکیج 2- فازهای یک و دو (فازهای۱و ۲ ) گوانجو پاییز۹۴

4 شب گوانگجو + ۲ شب شنزن + 4 شب گوانگجو

تاریخ رفت گوانگجو 23مهر ۹۴
15OCT 2015

تاریخ برگشت گوانجو 4آبان 94
26 OCT 2015
 
هتل های فاز یک و دو نمایشگاه گوانگجو
5*CAVAN
CROWN PLAZA *5
CAVIN*5

قیمت تور گوانگجو فاز 1و2 هر نفر در اتاق دو تخته7/140/000 تومان

قیمت تور گوانگجو فاز یک و دو هر نفر در اتاق یک تخته8/940/000  تومان

قیمت بلیط تک پرواز ماهان ایر 4/200/000 تومان


خدمات تور نمایشگاه گوانگجو 2015 - فاز یک و دو  : پرواز مستقیم هواپیمایی ماهان به گوانگجو-ویزا انفرادی چین-اقامت در هتل 5 ستاره با صبحانه - ترانسفر فرودگاهی و بین شهری - ترانسفر نمایشگاهی گوانجو- راهنمای فارسی زبان - نقشه مترو - استقبال فرودگاهی - گشت با ناهار در شنزن - گشت بازدید شهری

-------------------------------------------------------------
پرواز مستقیم گوانگجو با ایرباس مدرن هواپیمایی ماهان ایر
-------------------------------------------------------------
پکیج فاز سه (3)  نمایشگاه گوانگجو

پکیج ۱ - فاز سه (فاز۳ ) گوانجو پاییز ۹۴

 ۷ شب گوانگجو

تاریخ رفت فاز 3 گوانگجو 5آبان ۹۴(27OCT 2015)
تاریخ برگشت 13آبان  ۹۴ (04NOV 2015)
 
هتل های فاز سه نمایشگاه گوانگجو
Cavan  *5


قیمت تور گوانگجوفاز 3 هر نفر در اتاق دو تخته4/840/000 تومان

قیمت تور گوانگجو فاز سه هر نفر در اتاق یک تخته5/640/000 تومان

بلیط تک پرواز ماهان ایر 3/400/000 تومانپکیج 2 - فاز سه (فاز۳ ) گوانجو پاییز ۹۴

 ۷ شب گوانگجو

تاریخ رفت فاز 3 گوانگجو 7آبان ۹۴(29OCT 2015)
تاریخ برگشت 15آبان  ۹۴ (06NOV 2015)
 
هتل های فاز سه نمایشگاه گوانگجو
Cavan *5


قیمت تور گوانگجوفاز 3 هر نفر در اتاق دو تخته4/840/000 تومان

قیمت تور گوانگجو فاز سه هر نفر در اتاق یک تخته5/640/000 تومان

بلیط تک پرواز ماهان ایر 3/400/000 تومانخدمات تور نمایشگاه گوانگجو 2015 - فاز سه : پرواز مستقیم هواپیمایی ماهان به گوانگجو-ویزا انفرادی چین-اقامت در هتل 5 ستاره با صبحانه - ترانسفر فرودگاهی و بین شهری - ترانسفر نمایشگاهی گوانجو- راهنمای فارسی زبان - نقشه مترو - استقبال فرودگاهی - گشت با ناهار در شنزن - گشت بازدید شهری

برای اطلاع از محصولات عرضه شده در فاز 3سه (فاز3)  نمایشگاه گوانگجو ، اینجا را کلیک نمایید .جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره تور نمایشگاه های چین - نمایشگاه پاییزه گوانجو 2015
با سایت بانک اطلاعاتی سایت بانک اطلاعات نمایشگاه و تور « نما تور » نما تور تلفن 02180 58 63 22 - 021 و یا
در ایام تعطیل با شماره 09363686068 تماس حاصل نمایید

-------------------------------------------------------------------


نمایشگاه کانتون فر چین سالهای گذشته


تور نمایشگاه گوانگجو تور نمایشگاه کانتون 2013 

تور نمایشگاه گوانگجو پاییز 2013

تور نمایشگاه کانتون 2013

تاریخ رفت
تاریخ شمسی
درجه هتل
مدت اقامت
اتاق دو نفره
اتاق یک نفره
13 اکتبر 
21 مهر 92
۵*
5 شب گوانگجو
4/300/000+
 950 دلار
4/300/000
1300$
14 اکتبر

 22مهر ماه 92
4 & 5 *
5 شب گوانگجو +2شب شنزن+3 شب گوانگجو
4/300/000+
1150 دلار

4/300/000+
1590$

14اکتبر
22مهر ماه
۵*
 5 شب گوانگجو + 2 شب شنزن + 3 شب گوانگجو
4/300/000
13550$
4/300/000
2050$

تور گوانگجو تور نمایشگاه گوانگجو چین پاییزه نمایشگاه كانتون  پرواز قطری  پرواز 

خدمات تور گوانگجو شامل:
 
 
رزرو بلیط رفت و برگشت هواپیما از تهران به گوانگجو با قطر ایرویز  ،  اخذ ویزای گروهی چین ،  رزرو هتل گوانگجو و شب اقامت  در هتل  5 ستاره با صبحانه ،تور لیدر فارسی زبان و راهنمای محلی ،ترانسفر روزانه به نمایشگاه + بیمه مسافرتی.  
   
مدارک مورد نياز تور گوانگجو:

اصل گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار از تاریخ حرکت ، دو قطعه عکس تمام رخ رنگی 3*6، مشخصات فردی ( آدرس ، تلفن ، شغل).
 
 
هزینه نفر سوم با تخت اضافه معادل هر نفر در اتاق دبل میباشد.
 
 
در صورت عدم صدور ویزا توسط کنسولگری این آژانس هیچ گونه تعهدی را در صدور روادید نخواهد داشت و مبلغ پرداختی به سفارت عینا دریافت میگردد.  
 
جهت ثبت نام تور گوانگجو و یا دریافت اطلاعات بیشتر از نمایشگاه گوانگجو با شماره 80 58 63 22 - 021  سایت بانک اطلاعاتی سایت بانک اطلاعات نمایشگاه و تور « نما تور » نما تور خانمه ها طایفه و احمدی تماس حاصل فرمائید .
 
 
 
محصولات نمایشگاه گوانگجو پاییز 92
 
 
 
یکصدو چهاردهمین نمایشگاه پائیزه گوانگجو در 3 فاز از مورخ  15 OCT الی 04NOV در شهر گوانگجو چین برگزار میگردد .برای کسب اطلاع از لیست محصولات ارائه شده در فازهای مختلف بر روی گزینه های ذیل کلیک نمایید .
 
 
 
 
 
 
 

تور نمایشگاه گوانگجو چین

شرکت خدمات مسافرتی و جهانگردی سایت بانک اطلاعات نمایشگاه و تور « نما تور » برگزار کننده تور نمایشگاه گوانگجو 2013 چین کانتون برگزار میکند :

 

خدمات تور نمایشگاه چین گوانگجو : پرواز هواپیمایی قطر ایرویز + اقامت در هتل با صبحانه+ترانسفر فرودگاهی و نمایشگاهی +ویزا گروهی چین ( در صورت تمایل ویزا انفرادی نیز جهت مسافرین اقدام میگردد) + راهنمای فارسی زبان + بیمه مسافرتی گروهی

 

برنامه تور فاز یک نمایشگاه گوانگجو :

( 5 شب گوانگجو )

هتل 5 ستاره DONG FANG 5*  هر نفر در اتاق دوتخته 000/300/4  تومان + 950 دلار

هتل 5 ستاره DONG FANG 5*  هر نفر در اتاق یک تخته 000/300/4  تومان + 1300 دلار

 

برنامه پروازی قطر برای نمایشگاه گوانگجو فاز یک کانتون :

تهران دوحه ساعت 21:35 مورخ 13 اکتبر   ورود به دوحه ساعت 23:10

دوحه گوانگجو ساعت 02:30 مورخ 14 اکتبر   ورود به گوانگجو ساعت 15:35

 

گوانگجو دوحه ساعت 00:55  مورخ 20 اکتبر  ورود به دوحه ساعت 04:20

دوحه تهران ساعت 18:00 مورخ 20 اکتبر   ورود به تهران ساعت 20:35

 

 

برنامه تور فاز یک و 2 نمایشگاه گوانگجو چین 2013 :

(5 شب گوانگجو + 2 شب شنزن + 3 شب گوانگجو )

هتل 4 ستاره YUNLI OR YUTONG 4* در گوانگجو +هتل 5ستاره SUNSHINE 5* در شنزن

هر نفر در اتاق دوتخته 000/300/4 تومان + 1150  دلار

هر نفر در اتاق یک تخته 000/300/4 تومان + 1590  دلار

هتل 5 ستاره DONG FANG 5* در گوانگجو + هتل 5 ستاره SUNSHINE 5* در شنزن

هر نفر در اتاق دو تخته 000/300/4 تومان + 1350  دلار

هر نفر در اتاق یک تخته 000/300/4 تومان + 2050  دلار

 

 

ویزا چین جهت نمایشگاه گوانگجو :

ویزا انفرادی چین هر نفر 135 دلار

ویزا گروهی چین هر نفر 95 دلار

مدارک لازم جهت ویزا چین : 2 قطعه عکس 3.5 در 5 + اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار از زمان سفر + هزینه ویزا

 

محصولات ارائه شده در فاز یک نمایشگاه گوانگجو پاییز 2013 بشرح زیر میباشد : ماشین آلات و تجهیزات – وسایل نقلیه و قطعات – دوچرخه و موتور سیکلت و لوازم یدکی – آهن آلات و فلزات ابزار و یراق – مواد شیمیایی – لوازم الکترونیکی – لوازم منزل – کامپیوتر و لوازم جانبی – تجهیزات روشنایی – ماشین آلات ساختمانی – مصالح ساختمانی – دکوراسیون – وسایل بهداشتی

 

محصولات ارائه شده در فاز دو نمایشگاه گوانگجو پاییز 2013 بشرح زیر میباشد : سرامیک – لوازم آشپزخانه – مبلمان منزل – وسائل تزئینی – مبلمان اداری – محصولات آرایشی و بهداشتی – عینک و ساعت – اسباب بازی – جواهر آلات – محصولات باغی – محصولات بافتنی

جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه تور نمایشگاه کانتون 2013 گوانگجو با سایت بانک اطلاعاتی سایت بانک اطلاعات نمایشگاه و تور « نما تور » نما تور خانم  طایفه  تماس حاصل نمایید

تلفن های تماس 02180 58 63 22 - 021

فاکس 02122008860

info@ahangeparvaz.com          www.ahangeparvaz.com

 

 

تاریخ برگزاری نمایشگاه گوانگجو پاییز 2013  فاز 1  از 15 الی 19 اکتبر 2013

تاریخ برگزاری نمایشگاه گوانگجو پاییز 2013  فاز 2  از 23 الی 27 اکتبر 2013

تاریخ برگزاری نمایشگاه گوانگجو پاییز 2013  فاز 3 از 31 اکتبر  الی 4 نوامبر 2013

 

کلمات مرتبط : |تور نمایشگاه گوانگجو|ویزا چین|نمایشگاه کانتون پاییز 95 |تور نمایشگاه کانتون چین|ویزا چین برای نمایشگاه گوانگجو|ویزا گروهی چین|ویزا توریستی چین|ویزا انفرادی چین|مدارک ویزا چین|زمان برگزاری نمایشگاه گوانگجو| تاریخ برگزاری نمایشگاه گوانگجو|رزرو هتل در گوانگجو|بلیط گوانگجو ارزان قیمت|قیمت تور گوانجو پاییز 95|قیمت هتل گوانگجوپاییز 95|قیمت پرواز مستقیم گوانگجو|رزرو بلیط گوانگجو|بلیط ارزان گوانگجو|محصولات فاز یک نمایشگاه گوانگجو|محصولات فاز دو نمایشگاه گوانگجو|محصولات فاز سه نمایشگاه گوانجو|پرواز مستقیم گوانگجو|بلیط ماهان گوانگجو|بهترین قیمت بلیط گوانگجو|تور ارزان نمایشگاه گوانگجو|تور کامل فاز یک نمایشگاه چین گوانگجو|تور فاز 2 نمایشگاه گوانگجو پرواز ماهان|تور فاز 3 نمایشگاه گوانگجو پرواز ماهان ایر|بهترین مسیر پروازی گوانگجو با پرواز ماهان ایر|مدارک ویزا چین نمایشگاه کانتون فر|قیمت ارزان ویزا چین|بلیط ویزا چین ارزان قیمت|بهترین نرخ ویزا چین|مجری تورهای نمایشگاهی چین|قیمت ارزان ویزا انفرادی چین|ویزا چین ویژه نمایشگاه گوانگجو 95|قیمت ارزان ویزا گروهی چین نمایشگاه گوانگجو بهار 95|تور گوانجو|تور نمایشگاه گوانجو|تور چین|تور ارزان چین|تور ارزان نمایشگاه چین|تور ارزان نمایشگاه کانتون|تور چین پاییز 95|مجری تخصی اخذ ویزا چین|آدرس سفارت چین|فرم سفارت چین|مدارک لازم جهت ویزا چین|اطلاعات مسافرتی چین|قیمت ویزا چین|هزینه ویزا چین|بلیط ویزا ارزان چین|بلیط ویزا ارزان گوانگجو|اطلاعات نمایشگاه گوانگجو|تور چین نمایشگاه گوانگجو|دسته بندی محصولات نمایشگاه گوانگجو|فازهای نمایشگاه گوانگجو|نمایشگاه کانتون چین|اطلاعات ویزا چین|همه چی در مورد چین|ارزانترین قیمت ویزا چین|بهترین خدمات تور چین|خدمات تور نمایشگاهی چین|مجری برگزاری تورهای نمایشگاهی چین|ویزا نمایشگاه گوانجو|مناسبترین ویزا قیمت بلیط چین|قیمت بلیط امارات گوانجو چین|قیمت بلیط قطری گوانگجوچین|قیمت بلیط ماهان گوانگجو چین|بهترین مسیر مستقیم گوانگجو چین|رزرو بلیط گوانگجو|رزرو بلیط امارات گوانگجو چین|رزرو بلیط ماهان گوانگجو چین|بلیط ارزان ماهان گوانگجو|قیمت ارزان ماهان ایر گوانگجو|پرواز مستقیم گوانگجو چین|ارزانترین پرواز گوانگجو چین|ارزانترین نرخ بلیط هواپیما گوانگجو چین |خرید بلیط ارزان گوانگجو چین|تور گوانجو|تور گوانجو پاییز ۹۵|تور نمایشگاه گوانجو|تور نمایشگاه کانتون|تور نمایشگاه کانتون ۲۰۱۶|تور نمایشگاه گوانگجو چین|تور نمایشگاه کانتون چین|قیمت بلیط گوانجو|قیمت تور گوانگجو|قیمت تورنمایشگاه گوانگجو|قیمت تور نمایشگاه کانتون|قیمت ویزا چین|قیمت یزا چین نمایشگاه گوانجو|قیمت ویزا نمایشگاه گوانجو|مدارک ویزا نمایشگاه گوانجو|مدارک ویزا چین|ارزانترین قیمت ویزا چین|مرکز صدور ویزا چین|سفارت چین|رزرو هتل گوانگجو|رزرو هتل چین|رزرو هتل نمایشگاه گوانگجو|رزرو بلیط گوانجو|مجری تور نمایشگاه گوانگجو|محصولات نمایشگاه گوانگجو|محصولات فازهای نمایشگاه گوانگجو|محصولات نمایشگاه کانتون|محصولات فازهای مختلف کانتون|محصولات فاز 1 گوانگجو کانتون|محصولات فاز 2 گوانگجو کانتون|محصولات فاز 3 گوانگجو کانتون|مجری تور نمایشگاه گوانجو|تور نمایشگاه گوانجو|تور نمایشگاه چین گوانگجو اپریل 2015|تور نمایشگاه چین گوانگجو october ۲۰۱۶|تور گوانگجو فاز ۱|تور گوانگجو فاز ۲|تور گوانگجو فاز ۳|قیمت بلیط گوانجو ماهان|قیمت بلیط چین ماهان|قیمت بلیط چین گوانگجو|قیمت بلیط چین با پرواز ماهان|قیمت بلیط هواپیمایی ماهان به چین|قیمت بلیط هواپیما ماهان به چین|قیمت بلیط ماهان به چین|قیمت بلیط چین با پرواز ماهان|قیمت بلیط گوانگجو چین|canton fair 2016|ghuanghzou fair 2016|نمایشگاه گوانگجو|تور نمایشگاه گوانجو|نمایشگاه چین شانگهای|نمایشگاه گوانگجو ۲۰۱۶|تاریخ نمایشگاه چین 2016|تاریخ نمایشگاه گوانگجو 2016|فازهای نمایشگاه گوانگجو 2016|نمایشگاه گوانگجو چین 2016|بلیط هواپیما گوانجو|بلیط هواپیما تهران گوانگجو|قیمت بلیط هواپیما گوانگجو|خرید بلیط هواپیما گوانگجو|اطلاعات نمایشگاه گوانگجو چین|اطلاعات نمایشگاه گوانجو|تور نمایشگاه کانتون چین|تور نمایشگاه کانتون|تور نمایشگاه کانتون ۲۰۱۶|نمایشگاه کانتون فیر پاییز ۲۰۱۶|تقویم نمایشگاه گوانجو 2016|همه چیز دربارده نمایشگاه گوانجو|مرکز جامع اطلاعات نمایشگاه چین گوانگجو|قیمت بلیط گوانجو ماهان|پرواز تهران گوانجو|قیمت بلیط چارتر چین|قیمت بلیط هواپیما تهران گوانجو ماهان|قیمت بلیط چین|قیمت بلیط رفت و برگشت چین|تور گوانجو|بلیط چین ارزان|

 


خدماتی که در تور ارائه می شوند
خدمات تور نمایشگاه گوانجو پاییز ۹۵ شامل:بلیط هواپیما ماهان ایر مستقیم به گوانجو+اقامت در هتل ۴ و ۵ ستاره باصبحانه+گشت شهری گوانجو+ویزا عادی چین+ترانسفر فرودگاهی+ترانسفر نمایشگاهی گوانجو+راهنمای فارسی زبان+بیمه مسافرتی
تاریخهای برگزاری
رديف تاریخ رفت تاریخ برگشت مدت اقامت قیمت از ظرفیت باقیمانده مهلت رزرو  ارسال پیام
* (تکمیل گزینه های ستاره دار الزامی می باشد.)
جنسیت*
نام *
ایمیل*
تلفن*
موضوع*
پيام*
 
تاريخ انتشار یکشنبه 9 آبان 1395
تعداد بازدید 24145
کلید واژگان |تور نمایشگاه کانتون|تور گوانجو۲۰۱۶|تور نمایشگاه گوانگجوفاز۱و۲و۳


 
 
تورهای مشابه
  • بزرگترین و مهم ترین رویداد آسیا برای صنعت ساخت و ساز است.
  • The Premiere Exhibitions and Conferences for the International Tissue Industry سپتامبر 2016 Istanbul, Turkey
  • AYMOD 26-29 SEPT
  • اکتبر 2016
  • WOOD PROCESSING MACHINERY 2016
  • 22-26 Oct 2016
  • Yapi - Turkeybuild Ankara 20 - 23 October 2016 Yapi - Turkeybuild Izmir 03 - 06 November 2016
  • 13-16 اکتبر 2016
  • Bursa Agriculture Bursa TURKEY 2016 12. - 16. October 2016
  • نمایشگاه چراغ و صنعت روشنایی و صنایع مرتبط اکتبر 95 ترکیه 6-9 OCT 2016

 
 
تبلیغات