نمایشگاه تور (نما تور) Exhibition  Tour
  بانک اطلاعات نمایشگاه ، تور و سفر  Exhibition & Tour

 
نمایشگاه تجهیزات پزشکی عرب هلث
تور & بلیط & ویزا دبی زمستان 95
 

تقویم نمایشگاههای خارجی ماه آینده NOV-DEC 2016 

AUG-SEP 2016 CALENDER EXHIBITION

 

نمایشگاه صنعت ساختمان

 

اسم نمایشگاه

Jordan Build

Jordan Int'l Building, Construction and Engineering Industries Exhibition

موضوع نمایشگاه

نمایشگاه  بین المللی ساختمان، ساخت و ساز و نمایشگاه صنایع مهندسی اردن

تاریخ برگزاری نمایشگاه

01Aug - 04.Aug, 2016

کشور و شهر محل برگزاری نمایشگاه

Amman, Jordan

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

اسم نمایشگاه

Canterbury BuildNZ

Int'l Trade Fair for the Building and Construction Industry

موضوع نمایشگاه

نمایشگاه بین المللی ساخت و ساز

تاریخ برگزاری نمایشگاه

04Aug - 06.Aug, 2016

کشور و شهر محل برگزاری نمایشگاه

Christchurch, New Zealand

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

اسم نمایشگاه

Cape Construction Expo CCE

Cape Construction Expo

موضوع نمایشگاه

نمایشگاه ساخت و ساز

تاریخ برگزاری نمایشگاه

11Aug - 12.Aug, 2016

کشور و شهر محل برگزاری نمایشگاه

Cape Town, South Africa

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

اسم نمایشگاه

Interbuild Africa

Int'l Building & Construction Exhibition

موضوع نمایشگاه

نمایشگاه بین المللی ساخت و ساز

تاریخ برگزاری نمایشگاه

17Aug - 20.Aug, 2016

کشور و شهر محل برگزاری نمایشگاه

Johannesburg, South Africa

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

  

 

اسم نمایشگاه

Inter-Build Jordan Fair

Fair and Forum for Construction, Building Industry, Properties Development, Decoration, Architecture and Design

 

موضوع نمایشگاه

نمایشگاه و انجمن برای ساخت و ساز، صنعت ساختمان، توسعه خواص، دکوراسیون، معماری و طراحی

تاریخ برگزاری نمایشگاه

22Aug - 25.Aug, 2016

 

کشور و شهر محل برگزاری نمایشگاه

Amman, Jordan

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

اسم نمایشگاه

Construct

Construction, Machinery, Technology, Suppliers and Services Exhibition

موضوع نمایشگاه

نمایشگاه ساخت و ساز، ماشین آلات، تکنولوژی، تامین کنندگان و خدمات

تاریخ برگزاری نمایشگاه

26Aug - 28.Aug, 2016

کشور و شهر محل برگزاری نمایشگاه

Colombo , Sri Lanka


&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

اسم نمایشگاه

Intelligent Building Technology

Shanghai Intelligent Building Technology (SIBT)

موضوع نمایشگاه

نمایشگاه فناوری هوشمند ساختمان

تاریخ برگزاری نمایشگاه

31Aug - 02.Sep, 2016

کشور و شهر محل برگزاری نمایشگاه

Shanghai, China

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&


اسم نمایشگاه

Shanghai Smart Home Technology (SSHT)

Smart Home Technology

موضوع نمایشگاه

نمایشگاه فن آوری هوشمند خانه سازی

تاریخ برگزاری نمایشگاه

31Aug - 02.Sep, 2016

کشور و شهر محل برگزاری نمایشگاه

Shanghai, China

 

 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

 

اسم نمایشگاه

Expo Build Batum

Int'l Building and Construction Exhibition

موضوع نمایشگاه

نمایشگاه بین المللی ساخت و ساز

تاریخ برگزاری نمایشگاه

01Sep - 03.Sep, 2016

کشور و شهر محل برگزاری نمایشگاه

Batumi, Georgia

 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

اسم نمایشگاه

Tunnel Expo Turkey

Tunnel Construction Technologies and Equipments Fair

موضوع نمایشگاه

نمایشگاه تونل فن آوری های ساخت و ساز و تجهیزات

تاریخ برگزاری نمایشگاه

01Sep - 04.Sep, 2016

کشور و شهر محل برگزاری نمایشگاه

Istanbul, Turkey

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

اسم نمایشگاه

KazBuild

Kazakhstan Int'l Exhibition Construction and Interiors, Windows, Doors & Facades, Ceramics & Stone

موضوع نمایشگاه

نمایشگاه  بین المللی ساخت و ساز و فضای داخلی، پنجره، درب و ارتفاعات، سرامیک و سنگ

تاریخ برگزاری نمایشگاه

05Sep - 08.Sep, 2016

کشور و شهر محل برگزاری نمایشگاه

Almaty, Kazakhstan

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

  

اسم نمایشگاه

Aqua-Therm Almaty

Int'l Exhibition for Heating, Ventilation, Air-conditioning, Water Supply, Sanitary, Environmental

Technology and Renewable Energies

موضوع نمایشگاه

نمایشگاه بین المللی برای گرمایش، تهویه، تهویه مطبوع، آب، بهداشت، محیط زیست

فناوری و انرژی های تجدید پذیر

تاریخ برگزاری نمایشگاه

05Sep - 08.Sep, 2016

کشور و شهر محل برگزاری نمایشگاه

Almaty, Kazakhstan

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&اسم نمایشگاه

Budpragres

Equipment, instrument and technologies in construction; building materials

موضوع نمایشگاه

 

نمایشگاه تجهیزات، ابزار و فن آوری در ساخت و ساز. مواد ساختمانی

تاریخ برگزاری نمایشگاه

06Sep - 09.Sep, 2016

کشور و شهر محل برگزاری نمایشگاه

Minsk, Belarus

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

اسم نمایشگاه

Cityscape Global

Int'l Property Investment & Development Event

موضوع نمایشگاه

نمایشگاه بین المللی سرمایه گذاری املاک و رویداد توسعه

تاریخ برگزاری نمایشگاه

06Sep - 08.Sep, 2016

کشور و شهر محل برگزاری نمایشگاه

Dubai, United Arab Emirates

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

اسم نمایشگاه

MCE Asia

Int'l Exhibition of Heating, Cooling, Water and Energy Technology

موضوع نمایشگاه

نمایشگاه بین المللی گرمایش، خنک کننده، آب و فن آوری انرژی

تاریخ برگزاری نمایشگاه

07Sep - 09.Sep, 2016

کشور و شهر محل برگزاری نمایشگاه

Singapore, Singapore

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&


اسم نمایشگاه

BEXasia

The Building Exhibition for a Greener Future

موضوع نمایشگاه

نمایشگاه ساختمان برای آینده ای سبز

تاریخ برگزاری نمایشگاه

07Sep - 09.Sep, 2016

کشور و شهر محل برگزاری نمایشگاه

Singapore, Singapore

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&


اسم نمایشگاه

Bauen & Modernisieren

Exhibition on House Reconstruction

موضوع نمایشگاه

نمایشگاه بازسازی خانه

تاریخ برگزاری نمایشگاه

08Sep - 11.Sep, 2016

کشور و شهر محل برگزاری نمایشگاه

Zurich, Switzerland

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

اسم نمایشگاه

Construct

Construction Specifications Institute Annual Convention & Exhibition

موضوع نمایشگاه

نمایشگاه کنوانسیون سالیانه خانه و ساختمان

تاریخ برگزاری نمایشگاه

09Sep - 10.Sep, 2016

کشور و شهر محل برگزاری نمایشگاه

Austin, USA


&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&


 

اسم نمایشگاه

Autumn Construction Forum / Осенний строительный форум

Int'l Construction Forum

موضوع نمایشگاه

انجمن بین المللی ساخت و ساز

تاریخ برگزاری نمایشگاه

13Sep - 16.Sep, 2016

کشور و شهر محل برگزاری نمایشگاه

Kazan, Russia

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

اسم نمایشگاه

Cape Homemakers Expo

Home Lifestyle Consumer Show

موضوع نمایشگاه

نمایشگاه شیوه زندگی مصرف کننده

تاریخ برگزاری نمایشگاه

15Sep - 18.Sep, 2016

کشور و شهر محل برگزاری نمایشگاه

Cape Town, South Africa

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&


اسم نمایشگاه

Build Expo

Int'l Building Exhibition

موضوع نمایشگاه

نمایشگاه بین المللی ساختمان

تاریخ برگزاری نمایشگاه

16Sep - 18.Sep, 2016

کشور و شهر محل برگزاری نمایشگاه

Yerevan, Armenia

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

اسم نمایشگاه

Bauen Kaufen Wohnen

Construction and Real Estate Fair

موضوع نمایشگاه

نمایشگاه ساخت و ساز واملاک

تاریخ برگزاری نمایشگاه

17Sep - 18.Sep, 2016

کشور و شهر محل برگزاری نمایشگاه

Dresden, Germany

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

اسم نمایشگاه

For Arch

The Int'l Building Fair

موضوع نمایشگاه

نمایشگاه بین المللی ساختمان

تاریخ برگزاری نمایشگاه

20Sep - 24.Sep, 2016

کشور و شهر محل برگزاری نمایشگاه

Prague, Czech Republic

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

اسم نمایشگاه

glasstec

Products with Special Show Glass Technology Live

موضوع نمایشگاه

نمایشگاه محصولات با نمایش ویژه شیشه ای فناوری زنده

تاریخ برگزاری نمایشگاه

20Sep - 23.Sep, 2016

کشور و شهر محل برگزاری نمایشگاه

Dusseldorf, Germany

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

اسم نمایشگاه

Yug-stroy

Construction and Interior, Heating and Ventilation, Windows, Doors and Front Face

موضوع نمایشگاه

نمایشگاه ساخت و ساز و داخلی، گرمایشی و تهویه ای، جهت، درب و چهره جلو

تاریخ برگزاری نمایشگاه

. 20.Sep - 22.Sep, 2016

کشور و شهر محل برگزاری نمایشگاه

Osh, Kyrgyzstan

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&


اسم نمایشگاه

Greenery: Cottage. Landscape. Floristic. / Зеленое хозяйство: Дача. Ландшафт. Флористика

Construction Materials for Landscaping and Cottage Houses

موضوع نمایشگاه

نمایشگاه مصالح ساختمان سازی

تاریخ برگزاری نمایشگاه

20Sep - 24.Sep, 2016

کشور و شهر محل برگزاری نمایشگاه

Kazan, Russia

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

اسم نمایشگاه

Ethio-Con

Int'l Building and Construction Exhibition

 

موضوع نمایشگاه

نمایشگاه ساختمان سازی

تاریخ برگزاری نمایشگاه

21Sep - 25.Sep, 2016

کشور و شهر محل برگزاری نمایشگاه

Addis Ababa, Ethiopia


&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

اسم نمایشگاه

Int'l Specialized Exhibition of Architectural Projects, Design, Building Materials, Technologies and

Equipment for a Modern House

موضوع نمایشگاه

نمایشگاه بین المللی نمایشگاه تخصصی پروژه های معماری، طراحی، مصالح ساختمانی، فن آوری و
تجهیزات برای یک خانه مدرن

تاریخ برگزاری نمایشگاه

22Sep - 25.Sep, 2016

کشور و شهر محل برگزاری نمایشگاه

Chisinau, Moldova


&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&


اسم نمایشگاه

Construction and Steel Structure

World Congress and Exhibition on Construction and Steel Structure

موضوع نمایشگاه

کنگره جهانی و نمایشگاه ساخت و ساز و سازه های فلزی

تاریخ برگزاری نمایشگاه

22Sep - 24.Sep, 2016

کشور و شهر محل برگزاری نمایشگاه

Las Vegas, USA

اسم نمایشگاه

Salon Maison Bois

Houses in Wood

موضوع نمایشگاه

 

تاریخ برگزاری نمایشگاه

23.Sep - 26.Sep, 2016

کشور و شهر محل برگزاری نمایشگاه

Angers, France

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

  

اسم نمایشگاه

Homebuilding & Renovating Show

London Homebuiling, Renovating and Home Improvement Show

موضوع نمایشگاه

نمایشگاه لندن خانه سازی، نوسازی

تاریخ برگزاری نمایشگاه

23Sep - 25.Sep, 2016

کشور و شهر محل برگزاری نمایشگاه

London, United Kingdom

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&


اسم نمایشگاه

Stroytech / Стройтех

Int'l Exhibition of Building Materials, Machines and Technologies

موضوع نمایشگاه

نمایشگاه بین المللی مصالح ساختمانی، ماشین آلات و فن آوری

تاریخ برگزاری نمایشگاه

26Sep - 01.Oct, 2016

کشور و شهر محل برگزاری نمایشگاه

Plovdiv, Bulgaria


&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

تقویم نمایشگاه چرم و ماشین آلات – کفش – نساجی

اسم نمایشگاه

China (Wenzhou) Int'l Leather Fair

موضوع نمایشگاه

نمایشگاه چرم

تاریخ برگزاری نمایشگاه

25Aug - 27.Aug, 2016

کشور و شهر محل برگزاری نمایشگاه

Wenzhou, China

 

 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&


اسم نمایشگاه

ACLE

All China Leather Exhibition

موضوع نمایشگاه

نمایشگاه چرم کل چین

تاریخ برگزاری نمایشگاه

31Aug - 02.Sep, 2016

کشور و شهر محل برگزاری نمایشگاه

Shanghai, China

 

 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&


اسم نمایشگاه

Nordic Shoe & Bag Fair / Nordens Sko & Väskmässa

Nordic Shoe & Bag Fair

موضوع نمایشگاه

نمایشگاه نودریک و کیف

تاریخ برگزاری نمایشگاه

17Aug - 19.Aug, 2016

کشور و شهر محل برگزاری نمایشگاه

Nacka, Sweden

 

 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&


اسم نمایشگاه

Euro Shoes

Premier Collection

موضوع نمایشگاه

نمایشگاه کفش

تاریخ برگزاری نمایشگاه

23Aug - 26.Aug, 2016

کشور و شهر محل برگزاری نمایشگاه

Moscow, Russia

 

 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&


اسم نمایشگاه

China (Wenzhou) Int'l Leather Fair

موضوع نمایشگاه

نمایشگاه بین المللی چرم چین

تاریخ برگزاری نمایشگاه

25.Aug - 27.Aug, 2016

 

کشور و شهر محل برگزاری نمایشگاه

Wenzhou, China

 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

اسم نمایشگاه

Kabo

Int'l Fair of Footwear and Leatherware

موضوع نمایشگاه

نمایشگاه بین المللی کفش و لباس چرم

تاریخ برگزاری نمایشگاه

 

27.Aug - 29.Aug, 2016

کشور و شهر محل برگزاری نمایشگاه

Brno, Czech Republic

 

 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

اسم نمایشگاه

Next Season

Exhibition of Clothing, Shoes and Accessories

موضوع نمایشگاه

نمایشگاه پوشاک و کفش و لوازم جانبی

تاریخ برگزاری نمایشگاه

 

29Aug - 31.Aug, 2016

کشور و شهر محل برگزاری نمایشگاه

Poznan, Poland

 

 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&


اسم نمایشگاه

BTS

Fair of Shoes, Leather and Leather Goods

موضوع نمایشگاه

نمایشگاه کفش، چرم و محصولات چرمی

تاریخ برگزاری نمایشگاه

29Aug - 31.Aug, 2016

کشور و شهر محل برگزاری نمایشگاه

Poznan, Poland

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

اسم نمایشگاه

ACLE

All China Leather Exhibition

موضوع نمایشگاه

نمایشگاه چرم کل چین

تاریخ برگزاری نمایشگاه

 

31Aug - 02.Sep, 2016

 

کشور و شهر محل برگزاری نمایشگاه

Shanghai, China

 

 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

اسم نمایشگاه

CIFF

China Int'l Footwear Fair

موضوع نمایشگاه

نمایشگاه بین المللی کفش

تاریخ برگزاری نمایشگاه

31Aug - 02.Sep, 2016

 

کشور و شهر محل برگزاری نمایشگاه

Shanghai, China

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

اسم نمایشگاه

MIPEL

Int'l Leather Goods Market

موضوع نمایشگاه

نمایشگاه بین المللی محصولات چرم

تاریخ برگزاری نمایشگاه

03Sep - 06.Sep, 2016

کشور و شهر محل برگزاری نمایشگاه

Milan, Italy

 

 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

اسم نمایشگاه

MICAM

Footwear Exhibition

موضوع نمایشگاه

نمایشگاه کفش

تاریخ برگزاری نمایشگاه

 

03Sep - 06.Sep, 2016

کشور و شهر محل برگزاری نمایشگاه

Milan, Italy

 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

اسم نمایشگاه

MosShoes

Int'l Specialized Exhibition for Footwear

موضوع نمایشگاه

نمایشگاه تخصصی کفش

تاریخ برگزاری نمایشگاه

 

07Sep - 10.Sep, 2016

کشور و شهر محل برگزاری نمایشگاه

Moscow, Russia


 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

اسم نمایشگاه

Salon of Leather and Fur / Салон кожи и меха

Salon of Leather and Fur

موضوع نمایشگاه

نمایشگاه چرم و خز

تاریخ برگزاری نمایشگاه

07Sep - 09.Sep, 2016

 

کشور و شهر محل برگزاری نمایشگاه

Kiev, Ukraine

 

 

 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

اسم نمایشگاه

Momad Shoes

Int'l Footwear and Accessories Trade Show

موضوع نمایشگاه

 

تاریخ برگزاری نمایشگاه

09Sep - 11.Sep, 2016

کشور و شهر محل برگزاری نمایشگاه

Madrid, Spain

 

 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

اسم نمایشگاه

I.L.M.

Int'l Leather Goods

موضوع نمایشگاه

نمایشگاه بین المللی محصولات چرمی

تاریخ برگزاری نمایشگاه

10Sep - 12.Sep, 2016

کشور و شهر محل برگزاری نمایشگاه

 

 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&


اسم نمایشگاه

Fashion Access - September fair

Int'l fashion fair for high quality, affordable bags and footwear, plus smal leathergoods, lifestyle accessories, garments and more

موضوع نمایشگاه

نمایشگاه مد بین المللی برای کیفیت بالا، کیسه های مقرون به صرفه و کفش، به علاوه کالاهای چرمی کوچک، لوازم جانبی شیوه زندگی، پوشاک و بیشتر

تاریخ برگزاری نمایشگاه

 

22Sep - 24.Sep, 2016

کشور و شهر محل برگزاری نمایشگاه

Hongkong/SAR, China

 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

اسم نمایشگاه

Aymod

Istanbul Int'l Footwear Fashion Fair

موضوع نمایشگاه

نمایشگاه بین المللی مد کفش

تاریخ برگزاری نمایشگاه

26Sep - 29.Sep, 2016

کشور و شهر محل برگزاری نمایشگاه

Istanbul, Turkey

 

 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

اسم نمایشگاه

Febratex

Brazilian Textile Industry Fair

موضوع نمایشگاه

نمایشگاه صنعت نساجی برزیل

تاریخ برگزاری نمایشگاه

09Aug - 12.Aug, 2016

کشور و شهر محل برگزاری نمایشگاه

Blumenau, Brazil

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&


اسم نمایشگاه

Intertextile Shanghai Home Textiles

Int'l Trade Fair for Home Textiles and Accessories

موضوع نمایشگاه

نمایشگاه بین المللی فرش  - نساجی ولوازم جانبی

تاریخ برگزاری نمایشگاه

24Aug - 27.Aug, 2016

کشور و شهر محل برگزاری نمایشگاه

Shanghai, China

 


&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&


اسم نمایشگاه

Styl

Int'l Fashion and Textiles Fair

موضوع نمایشگاه

نمایشگاه بین المللی مد و پارچه

تاریخ برگزاری نمایشگاه

27Aug - 29.Aug, 2016

کشور و شهر محل برگزاری نمایشگاه

Brno, Czech Republic

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&


اسم نمایشگاه

Textile Asia

Int'l Textile and Garment Machinery Show

موضوع نمایشگاه

نمایشگاه بین المللی نساجی و پوشاک ماشین آلات

تاریخ برگزاری نمایشگاه

27Aug - 29.Aug, 2016

کشور و شهر محل برگزاری نمایشگاه

Lahore, Pakistan

 

 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

اسم نمایشگاه

SpinExpo

Trade Fair for Yarns and Fibres

موضوع نمایشگاه

نمایشگاه نخ و الیاف

تاریخ برگزاری نمایشگاه

 

30Aug - 01.Sep, 2016

کشور و شهر محل برگزاری نمایشگاه

Shanghai, China

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

اسم نمایشگاه

Munich Fabric Start

Int'l Fabric Trade Fair

موضوع نمایشگاه

نمایشگاه بین المللی پارچه مونیخ

تاریخ برگزاری نمایشگاه

30Aug - 01.Sep, 2016

کشور و شهر محل برگزاری نمایشگاه

Munich, Germany

 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

اسم نمایشگاه

Milano Unica

Int'l Textile Fair

موضوع نمایشگاه

نمایشگاه بین المللی نساجی

تاریخ برگزاری نمایشگاه

06Sep - 08.Sep, 2016

کشور و شهر محل برگزاری نمایشگاه

Milan, Italy

 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

اسم نمایشگاه

Ideabiella

Fabrics for Men's Wear Exhibition

موضوع نمایشگاه

نمایشگاه پارچه لباس مردانه

تاریخ برگزاری نمایشگاه

06Sep - 08.Sep, 2016

کشور و شهر محل برگزاری نمایشگاه

Milan, Italy


&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

اسم نمایشگاه

IntertexMilano

Int'l Textile Exhibition

موضوع نمایشگاه

نمایشگاه بین المللی نساجی

تاریخ برگزاری نمایشگاه

 

07Sep - 09.Sep, 2016

کشور و شهر محل برگزاری نمایشگاه

Milan, Italy


 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

اسم نمایشگاه

Textile Expo Uzbekistan

Central Asian Int'l Exhibition for Textiles and Fashion

موضوع نمایشگاه

نمایشگاه بین المللی مد و نساجی آسیا

تاریخ برگزاری نمایشگاه

 

07Sep - 09.Sep, 2016

کشور و شهر محل برگزاری نمایشگاه

Tashkent, Uzbekistan

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

اسم نمایشگاه

Texworld

Worldwide Textile Rendez-vous

موضوع نمایشگاه

نساجی جهانی

تاریخ برگزاری نمایشگاه

12Sep - 15.Sep, 2016

 

کشور و شهر محل برگزاری نمایشگاه

Paris, France

 

 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&


اسم نمایشگاه

Première Vision

The World's Premier Fabric Show

موضوع نمایشگاه

نمایشگاه پارچه برتر جهانی

تاریخ برگزاری نمایشگاه

13Sep - 15.Sep, 2016

کشور و شهر محل برگزاری نمایشگاه

Paris, France

 

 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

اسم نمایشگاه

Première Vision Designs

Int'l Exhibition of Creative Textile Design

موضوع نمایشگاه

نمایشگاه بین المللی خلاق طراحی پارچه

تاریخ برگزاری نمایشگاه

13Sep - 15.Sep, 2016

کشور و شهر محل برگزاری نمایشگاه

Paris, France


 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

اسم نمایشگاه

SoFab

Int'l Trade Fair of Upholstery Fabrics and Components for Upholstered Furniture

موضوع نمایشگاه

نمایشگاه بین المللی  لوازم داخلی طراحی پارچه رو مبلی

تاریخ برگزاری نمایشگاه

13Sep - 16.Sep, 2016

کشور و شهر محل برگزاری نمایشگاه

Poznan, Poland

 

 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&


اسم نمایشگاه

Textillegprom

Federal Trade Fair for Apparel & Textile

 

موضوع نمایشگاه

نمایشگاه فدرال برای پوشاک و نساجی

تاریخ برگزاری نمایشگاه

20Sep - 23.Sep, 2016

کشور و شهر محل برگزاری نمایشگاه

Moscow, Russia

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

اسم نمایشگاه

Heimtextil Russia

Int'l Trade Fair for Home Textiles, Floor Coverings and Interior Furnishings

موضوع نمایشگاه

نمایشگاه بین المللی فرش، پوشش کف و مبلمان داخلی

تاریخ برگزاری نمایشگاه

20Sep - 23.Sep, 2016

کشور و شهر محل برگزاری نمایشگاه

Moscow, Russia

 

 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

اسم نمایشگاه

Baltic Fashion & Textile Vilnius

Int'l Textile and Fashion Fair

موضوع نمایشگاه

بالتیک مد و نساجی ویلنیوس

نمایشگاه بین المللی نساجی و مد

تاریخ برگزاری نمایشگاه

29Sep - 01.Oct, 2016

کشور و شهر محل برگزاری نمایشگاه

Vilnius, Lithuania

 

 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&


اسم نمایشگاه

Febratex

Brazilian Textile Industry Fair

موضوع نمایشگاه

نمایشگاه نساجی برزیل

تاریخ برگزاری نمایشگاه

09Aug - 12.Aug, 2016

کشور و شهر محل برگزاری نمایشگاه

Blumenau, Brazil

 

 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

اسم نمایشگاه

Tex-Stil

Fabrics, Yarn, Embroidery, Accessories, Needlework and Sewing Machines

موضوع نمایشگاه

نمایشگاه پارچه، نخ، قلاب دوزی، لوازم جانبی، دوزندگی و ماشین آلات دوخت

تاریخ برگزاری نمایشگاه

13Aug - 15.Aug, 2016

کشور و شهر محل برگزاری نمایشگاه

Vejle, Denmark


 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

اسم نمایشگاه

Textech Bangladesh

Int'l Exhibition of Textile and Apparel Technology and Machinery for Bangladesh

موضوع نمایشگاه

نمایشگاه بین المللی نساجی و فناوری پوشاک و ماشین آلات برای بنگلادش

تاریخ برگزاری نمایشگاه

31Aug - 03.Sep, 2016

کشور و شهر محل برگزاری نمایشگاه

Dhaka, Bangladesh

 

 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

اسم نمایشگاه

Kyiv Textile / Киев Текстиль

Materials and technology for textile industry

موضوع نمایشگاه

نمایشگاه مواد و فن آوری برای صنعت نساجی

تاریخ برگزاری نمایشگاه

07Sep - 09.Sep, 2016

کشور و شهر محل برگزاری نمایشگاه

Kiev, Ukraine


 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

 

اسم نمایشگاه

Caitme

Central Asian Int'l Textile Machinery Exhibition

موضوع نمایشگاه

نمایشگاه بین المللی آسیای مرکزی ماشین آلات نساجی

تاریخ برگزاری نمایشگاه

07Sep - 09.Sep, 2016

کشور و شهر محل برگزاری نمایشگاه

Tashkent, Uzbekistan

 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&اسم نمایشگاه

Textile Expo Uzbekistan

Central Asian Int'l Exhibition for Textiles and Fashion

موضوع نمایشگاه

نمایشگاه بین المللی آسیای مرکزی مد و منسوجات

تاریخ برگزاری نمایشگاه

07Sep - 09.Sep, 2016

کشور و شهر محل برگزاری نمایشگاه

Tashkent, Uzbekistan


 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

اسم نمایشگاه

Avantex Paris

High Technology + Fashion

موضوع نمایشگاه

نمایشگاه فناوری بالا +مد

تاریخ برگزاری نمایشگاه

12Sep - 15.Sep, 2016

کشور و شهر محل برگزاری نمایشگاه

Paris, France

 


&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Lighting

 

اسم نمایشگاه

Designex

Int'l Design, Interiors and Lighting Trade Exhibition

موضوع نمایشگاه

نمایشگاه بین المللی طراحی داخلی و نورپردازی

تاریخ برگزاری نمایشگاه

04Aug - 06.Aug, 2016

کشور و شهر محل برگزاری نمایشگاه

Christchurch, New Zealand

 

 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&


اسم نمایشگاه

Pro Sound & Light Africa

Specialized Exhibition for Sound, Light and Stage Technology

موضوع نمایشگاه

نمایشگاه های تخصصی صدا، نور و فن آوری

تاریخ برگزاری نمایشگاه

05Aug - 07.Aug, 2016

کشور و شهر محل برگزاری نمایشگاه

Johannesburg, South Africa

 

 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&


اسم نمایشگاه

Shanghai International Lighting Fair (SILF)

Shanghai Int'l Lighting Fair

موضوع نمایشگاه

نمایشگاه بین المللی تورپردازی شانگهای

تاریخ برگزاری نمایشگاه

31Aug - 02.Sep, 2016

کشور و شهر محل برگزاری نمایشگاه

Shanghai, China

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

اسم نمایشگاه

The Light Show

Home Lighting Trade Show

موضوع نمایشگاه

نمایشگاه تجارت روشنایی خانه

تاریخ برگزاری نمایشگاه

04Sep - 07.Sep, 2016

کشور و شهر محل برگزاری نمایشگاه

Shanghai, China

 

 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

اسم نمایشگاه

Australia Smart Lighting Summit

موضوع نمایشگاه

اجلاس روشنایی هوشمند استرالیا

تاریخ برگزاری نمایشگاه

06Sep - 07.Sep, 2016

کشور و شهر محل برگزاری نمایشگاه

Melbourne, Australia

 

 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

اسم نمایشگاه

ValoLight

Event of Lights and Lighting

موضوع نمایشگاه

نمایشگاه رویداد چراغ و روشنایی

تاریخ برگزاری نمایشگاه

07Sep - 11.Sep, 2016

کشور و شهر محل برگزاری نمایشگاه

Helsinki, Finland

 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

اسم نمایشگاه

LED professional Symposium +Expo

Design and Engineering for Future LED Lighting Systems

موضوع نمایشگاه

طراحی و مهندسی برای آینده LED سیستم های روشنایی

تاریخ برگزاری نمایشگاه

20Sep - 22.Sep, 2016

کشور و شهر محل برگزاری نمایشگاه

Bregenz, Austria

 

 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&


اسم نمایشگاه

LED + Light Asia

Trade Show for LED and Lighting

موضوع نمایشگاه

LED + نور آسیا

نمایش تجارت برای رهبری و روشنایی

تاریخ برگزاری نمایشگاه

28Sep - 30.Sep, 2016

کشور و شهر محل برگزاری نمایشگاه

Singapore, Singapore

 

 

 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&


 

اسم نمایشگاه

Ledtec Asia

Vietnam Int’l LED/OLED and Lighting Show

موضوع نمایشگاه

نمایشگاه  بین المللی LED / OLED و نورپردازی

تاریخ برگزاری نمایشگاه

28Sep - 30.Sep, 2016

کشور و شهر محل برگزاری نمایشگاه

Hanoi, Viet Nam

 


&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&


Printing, graphics and publishing

 

اسم نمایشگاه

PrintExpo

Int'l Print Exhibition

موضوع نمایشگاه

نمایشگاه بین المللی چاپ

تاریخ برگزاری نمایشگاه

12Aug - 14.Aug, 2016

کشور و شهر محل برگزاری نمایشگاه

           

Chennai, India


 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

اسم نمایشگاه

DPS World

Digital Printing and Signage Exhibition

موضوع نمایشگاه

چاپ دیجیتال و نمایشگاه علامت

تاریخ برگزاری نمایشگاه

23Aug - 25.Aug, 2016

کشور و شهر محل برگزاری نمایشگاه

Karachi, Pakistan

 

 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

اسم نمایشگاه

Kipes

Int'l Printing Machinery & Equipment Show

موضوع نمایشگاه

نمایشگاه بین المللی ماشین آلات چاپ و تجهیزات

تاریخ برگزاری نمایشگاه

31Aug - 03.Sep, 2016

کشور و شهر محل برگزاری نمایشگاه

Goyang/Seoul, Korea (South)

 

 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

اسم نمایشگاه

Indoprint

Int'l Printing Exhibition

موضوع نمایشگاه

نمایشگاه بین المللی چاپ

تاریخ برگزاری نمایشگاه

07Sep - 10.Sep, 2016

کشور و شهر محل برگزاری نمایشگاه

Jakarta, Indonesia


 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&اسم نمایشگاه

Africa Print Expo

Commercial and Digital Print Exhibition

موضوع نمایشگاه

نمایشگاه تجاری و چاپ دیجیتال

تاریخ برگزاری نمایشگاه

07Sep - 09.Sep, 2016

کشور و شهر محل برگزاری نمایشگاه

Johannesburg, South Africa

 


&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&


اسم نمایشگاه

India Folding Carton

India's Premier Event for Post Print Solutions

موضوع نمایشگاه

رویداد برتر هند برای ارسال چاپ راه حل

تاریخ برگزاری نمایشگاه

08Sep - 10.Sep, 2016

کشور و شهر محل برگزاری نمایشگاه

Mumbai, India

 

 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&


اسم نمایشگاه

SGIA

Screenprinting & Graphic Imaging Association Int'l

موضوع نمایشگاه

صفحه نمایش چاپ و گرافیک تصویربرداری انجمن بین المللی

تاریخ برگزاری نمایشگاه

Sep - 16.Sep, 2016

کشور و شهر محل برگزاری نمایشگاه

Las Vegas, USA

 

 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&


 

اسم نمایشگاه

O'ZBEKinPRINT-O'ZuPACK

Printing and packaging trade fair

موضوع نمایشگاه

نمایشگاه چاپ و بسته بندی های تجاری عادلانه

تاریخ برگزاری نمایشگاه

14Sep - 16.Sep, 2016

کشور و شهر محل برگزاری نمایشگاه

Tashkent, Uzbekistan

 

 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

اسم نمایشگاه

Panamá Expo Gráfica

Int'l Fair of the Graphic Industry and Advertising

موضوع نمایشگاه

نمایشگاه  بین المللی صنعت گرافیک و تبلیغات

تاریخ برگزاری نمایشگاه

15Sep - 18.Sep, 2016

کشور و شهر محل برگزاری نمایشگاه

Panama, Panama

 

 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

اسم نمایشگاه

Polygraphy. Publishing. Advertising. Expo

Int'l Exhibition on Publishing, Polygraphy and Advertising

موضوع نمایشگاه

نمایشگاه بین المللی چاپ و نشر، تبلیغات

تاریخ برگزاری نمایشگاه

16Sep - 18.Sep, 2016

کشور و شهر محل برگزاری نمایشگاه

           

Yerevan, Armenia

 

 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&


اسم نمایشگاه

easyFairs Empack

The Future of Packaging Technology

موضوع نمایشگاه

نمایشگاه آینده از فن آوری بسته بندی

تاریخ برگزاری نمایشگاه

21Sep - 22.Sep, 2016

کشور و شهر محل برگزاری نمایشگاه

Porto, Portugal

 

 

 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

اسم نمایشگاه

Grafima

Int'l Fair of Printing and Paper Industry

موضوع نمایشگاه

نمایشگاه بین المللی چاپ و صنعت کاغذ

تاریخ برگزاری نمایشگاه

28Sep - 01.Oct, 2016

کشور و شهر محل برگزاری نمایشگاه

Belgrade, Serbia

 


&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&


Safety and Security

اسم نمایشگاه

E+S+S

Int'l Security Fair - Efficiency, Security, Safety

موضوع نمایشگاه

نمایشگاه بین المللی امنیت - بهره وری، امنیت، ایمنی

تاریخ برگزاری نمایشگاه

17Aug - 19.Aug, 2016

کشور و شهر محل برگزاری نمایشگاه

Bogota, Colombia

 


&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&


اسم نمایشگاه

IAFC Fire-Rescue International

Fire-Rescue Int'l

موضوع نمایشگاه

نمایشگاه آتش و نجات بین المللی

تاریخ برگزاری نمایشگاه

19Aug - 20.Aug, 2016

کشور و شهر محل برگزاری نمایشگاه

San Antonio, USA

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

اسم نمایشگاه

OS + H Asia

Occupational Safety + Health Exhibition & Conference for Asia

موضوع نمایشگاه

نمایشگاه شغلی ایمنی + نمایشگاه لوازم بهداشتی و کنفرانس برای آسیا

تاریخ برگزاری نمایشگاه

24Aug - 26.Aug, 2016

کشور و شهر محل برگزاری نمایشگاه

Singapore, Singapore

 

 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&


اسم نمایشگاه

Safety in Action

Safety at Work

موضوع نمایشگاه

نمایشگاه ایمنی در کار

تاریخ برگزاری نمایشگاه

06Sep - 08.Sep, 2016

کشور و شهر محل برگزاری نمایشگاه

Sydney, Australia

 

 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

اسم نمایشگاه

Logistyka

Int'l Logistics Fair

موضوع نمایشگاه

نمایشگاه بین المللی لجستیک

تاریخ برگزاری نمایشگاه

06Sep - 09.Sep, 2016

کشور و شهر محل برگزاری نمایشگاه

Kielce, Poland


 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&


اسم نمایشگاه

Adria Security Summit

Security Conference and Exhibition

موضوع نمایشگاه

کنفرانس و نمایشگاه امنیتی

تاریخ برگزاری نمایشگاه

06Sep - 08.Sep, 2016

کشور و شهر محل برگزاری نمایشگاه

Belgrade, Serbia

 


&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&


اسم نمایشگاه

India Security Expo


Security Innovations and Solutions with a Focus on Intelligence, Analytics and Mobility

موضوع نمایشگاه

نمایشگاه نوآوری امنیتی و راه حل با تمرکز بر اطلاعات، تجزیه و تحلیل ترافیک

تاریخ برگزاری نمایشگاه

12Sep - 14.Sep, 2016

کشور و شهر محل برگزاری نمایشگاه

Mumbai, India

 

 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&


اسم نمایشگاه

EuroSafety

Safety and Security Exhibition

موضوع نمایشگاه

نمایشگاه ایمنی و امنیت

تاریخ برگزاری نمایشگاه

 

13Sep - 15.Sep, 2016

کشور و شهر محل برگزاری نمایشگاه

Tampere, Finland

 

 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

اسم نمایشگاه

Fire India South

Exhibition and Conference on Fire Protection

موضوع نمایشگاه

نمایشگاه و کنفرانس در حفاظت از آتش

تاریخ برگزاری نمایشگاه

21Sep - 22.Sep, 2016

کشور و شهر محل برگزاری نمایشگاه

Chennai, India

 

 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&


اسم نمایشگاه

Security

Int'l Specialized Exhibition of Security

موضوع نمایشگاه

نمایشگاه بین المللی تخصصی امنیت

تاریخ برگزاری نمایشگاه

22Sep - 25.Sep, 2016

کشور و شهر محل برگزاری نمایشگاه

Chisinau, Moldova

 

 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

اسم نمایشگاه

Sobra

Int'l Fair of Defence, Security, Protection and Rescue

موضوع نمایشگاه

نمایشگاهبین المللی  دفاع، امنیت، حفاظت و نجات

تاریخ برگزاری نمایشگاه

22Sep - 24.Sep, 2016

کشور و شهر محل برگزاری نمایشگاه

Gornja Radgona, Slovenia

 


&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&


اسم نمایشگاه

 

Security

The World Forum for Security & Fire Prevention

موضوع نمایشگاه

 

مجمع جهانی پیشگیری از تجهیزات امنیتی و آتش

تاریخ برگزاری نمایشگاه

27Sep - 30.Sep, 2016

کشور و شهر محل برگزاری نمایشگاه

Essen, Germany

 

 

 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 


اسم نمایشگاه

Safety & Security Pakistan

Fire, Safety, Security and Rescue Pakistan

 

موضوع نمایشگاه

نمایشگاه آتش، ایمنی، امنیت و نجات پاکستان

 

تاریخ برگزاری نمایشگاه

27Sep - 29.Sep, 2016

کشور و شهر محل برگزاری نمایشگاه

Essen, Germany

 

 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

اسم نمایشگاه

 

Sikkerhet

Trade Show for Security Professionals

موضوع نمایشگاه

نمایش تجارت برای متخصصان امنیتی

 

تاریخ برگزاری نمایشگاه

28Sep - 29.Sep, 2016

کشور و شهر محل برگزاری نمایشگاه

Fornebu, Norway

 

 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

اسم نمایشگاه

Infrasec Philippines

Infrastructure and Commercial Security Exhibition and Conference

 

موضوع نمایشگاه

کنفرانس و نمایشگاه زیرساخت ها و امنیت تجاری

 

تاریخ برگزاری نمایشگاه

28Sep - 30.Sep, 2016

کشور و شهر محل برگزاری نمایشگاه

Manila, Philippines

 

 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&


 

اسم نمایشگاه

Securika Siberia

Int'l Siberian Security Exhibition

 

موضوع نمایشگاه

 

نمایشگاه بین المللی سیبری امنیت

تاریخ برگزاری نمایشگاه

 

28Sep - 30.Sep, 2016

کشور و شهر محل برگزاری نمایشگاه

Novosibirsk, Russia

 


&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&


اسم نمایشگاه

Safety and Security Asia

Safety and Security Technology and Equipment Exhibition

 

موضوع نمایشگاه

نمایشگاه ایمنی و امنیت فن آوری و تجهیزات

تاریخ برگزاری نمایشگاه

28Sep - 30.Sep, 2016

کشور و شهر محل برگزاری نمایشگاه

Singapore, Singapore

 

 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&


اسم نمایشگاه

Laboralia

Integral Show for Prevention, Protection, Safety and Health at Work

 

موضوع نمایشگاه

انتگرال نمایش برای پیشگیری، حفاظت، ایمنی و بهداشت کار

 

تاریخ برگزاری نمایشگاه

28Sep - 29.Sep, 2016

کشور و شهر محل برگزاری نمایشگاه

Valencia, Spain

 


&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&


IT and Telecommunications

 

اسم نمایشگاه

Comp_Expo

Int'l IT Exhibition

 

موضوع نمایشگاه

نمایشگاه بین المللی IT

 

تاریخ برگزاری نمایشگاه

16Aug - 18.Aug, 2016

کشور و شهر محل برگزاری نمایشگاه

Yerevan, Armenia

 

 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

اسم نمایشگاه

 

Topsoft

Trade Fair for Business Software

موضوع نمایشگاه

نمایشگاه نرم افزار کسب و کار

 

تاریخ برگزاری نمایشگاه

30Aug - 31.Aug, 2016

کشور و شهر محل برگزاری نمایشگاه

Zurich, Switzerland

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

اسم نمایشگاه

IFA

The leading trade show for consumer electronics and home appliances

 

موضوع نمایشگاه

نمایشگاه تجارت الکترونیک  مصرفی و لوازم خانگی

 

تاریخ برگزاری نمایشگاه

02Sep - 07.Sep, 2016

کشور و شهر محل برگزاری نمایشگاه

Berlin, Germany

 

 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

اسم نمایشگاه

 

Viscom Paris

Int'l Event for Visual Communication

موضوع نمایشگاه

 

رویداد بین المللی برای ارتباط تصویری

تاریخ برگزاری نمایشگاه

06Sep - 08.Sep, 2016

کشور و شهر محل برگزاری نمایشگاه

Paris, France

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&اسم نمایشگاه

IT Future Expo

Newest Technologies, Trends and IT innovations on the Polish Market

 

موضوع نمایشگاه

جدید ترین فن آوری، روندها و IT نوآوری در بازار لهستانی

 

تاریخ برگزاری نمایشگاه

08Sep - 08.Sep, 2016

کشور و شهر محل برگزاری نمایشگاه

Warsaw, Poland

 

 

 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

اسم نمایشگاه

Enova Paris

Technology Fair in Electronic Measurement, Vision and Optics

موضوع نمایشگاه

نمایشگاه فناوری در الکترونیک اندازه گیری، چشم انداز و اپتیک

 

تاریخ برگزاری نمایشگاه

14Sep - 15.Sep, 2016

کشور و شهر محل برگزاری نمایشگاه

Paris, France

 

 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

اسم نمایشگاه

ITCN

IT Commerce Network Exhibition and Conference

موضوع نمایشگاه

کنفرانس و نمایشگاه شبکه تجارت IT

 

تاریخ برگزاری نمایشگاه

27Sep - 29.Sep, 2016

کشور و شهر محل برگزاری نمایشگاه

 

 


&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&اسم نمایشگاه

IP EXPO Nordic

Enterprise IT Event

موضوع نمایشگاه

 

نمایشگاه رویداد های IT

تاریخ برگزاری نمایشگاه

27Sep - 28.Sep, 2016

کشور و شهر محل برگزاری نمایشگاه

Stockholm, Sweden

 

 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

اسم نمایشگاه

Data Centre Summit

Regional Conference and Exhibition for Data Centre Professionals

موضوع نمایشگاه

کنفرانس منطقه ای و نمایشگاه برای حرفه ای مرکز داده

 

تاریخ برگزاری نمایشگاه

28Sep - 28.Sep, 2016

کشور و شهر محل برگزاری نمایشگاه

Manchester, United Kingdom

 

 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 


==========================================

==========================================

==========================================


JUL -JULY 2016


نمایشگاه نساجی - چرم و مرتبط با آنها
 

اسم نمایشگاه

The African Apparel, Textile and Footwear Trade Event

 

موضوع نمایشگاه

پوشاک – نساجی و کفش آفریقا

تاریخ برگزاری نمایشگاه

08.Jun - 09.Jun, 2016

کشور و شهر محل برگزاری نمایشگاه

Cape Town, South Africa

Source Africa


&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

اسم نمایشگاه

YiwuTex

China Yiwu Int'l Exhibition on Textile Machinery

موضوع نمایشگاه

ماشین آلات نساجی

تاریخ برگزاری نمایشگاه

14Jun - 16.Jun, 2016

کشور و شهر محل برگزاری نمایشگاه

Yiwu, China


&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

اسم نمایشگاه

Anteprima

Leather Fair

موضوع نمایشگاه

چرم

تاریخ برگزاری نمایشگاه

06Jul - 07.Jul, 2016

کشور و شهر محل برگزاری نمایشگاه

Milan, Italy